Uudised

EMITA suveseminar 6.-7. augustil Põlvamaal

6.-7. augustil toimub Põlvamaal, Mammastes EMITA liikmete selleaastane suveseminar, kus lisaks heade kaaslastega koosolemisele toimetatakse MITI manuaaliga, et eesti keelde kohandada uuenenud MI terminoloogiat. Arutatakse sel aastal avatud kooli ning järgmise aasta plaanis oleva MI treenerite koolituse teemadel ja tehakse tutvust protsessi kaardistamise võimalustega, mida saab appi võtta, kui on soovi tõhustada oma klienditööd.

Rahvusvaheline MI treenerikoolitus Eestis

MTÜ Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu assotsiatsioon on alustanud läbirääkimisi rahvusvahelise MI treenerite võrgustikuga MINT Inc, et 2017.a sügisel viia Eestis ja eesti keeles läbi treenerikoolitus MINT-endorsed TNT (training new trainers). Selle koolituse läbimine vastab kõigile MINT nõuetele ning seeläbi saab osaleja ka rahvusvahelise võrgustiku liikmeks. Isikutel, kes on huvitatud, koolitusel osalemisest, palume endast teada …

Rahvusvaheline MI treenerikoolitus EestisRead more

2016 sügisel toimuvad MI avatud koolitused

ALGTASE: 30, 31.08 ja 30.09 2016 Tartus Koolitus on suunatud kõigile neile, kes soovivad MI-ga tutvust teha. Algtaseme kursus annab Sulle hea ülevaate motiveeriva intervjueerimise põhimõtetest, vaimsusest ja kasutatavatest tehnikatest. Kursus on disainitud selliselt, et saaksid võimalikult palju õppida läbi isikliku kogemuse – ainult nii muutub teadmine päriselt Sinu omaks. Koolituse kohta loe täpsemalt SIIT. KESKTASE: November-detsember 2016 …

2016 sügisel toimuvad MI avatud koolitusedRead more

14.juunil toimus avatud koolitusena sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse

Sageli tuntakse huvi MI koolituste vastu. Enamasti teeme tellimuskoolitusi, kuid viimasel aastal oleme hakanud huvilisi nn ootelisti koguma. Nimekiri on saanud päris pikk ning suvehakul toimuski EMITA KOOLi poolt korraldatud esimene avatud koolitus, seekord siis 1-päevane sissejuhatav koolitus Tallinnas, Tallinna Ülikooli ruumides. Huvi oli küll suur, kuid aeg ja koht sobisid 11-le innustunud koolitatavale. Oli …

14.juunil toimus avatud koolitusena sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisseRead more

SA INNOVE koolitas Rajaleidja keskuste karjäärinõustajaid ning karjääriinfo spetsialiste

Mai viimasel ning juunikuu kahel esimesel päeval koolitasid meie treenerid kokku 54 Rajaleidja keskuste töötajale lagtasemel motiveerivat intervjueerimist. Koolitused olid planeeritud selliselt, et esimesel päeval olid kõik koolitatavad koos ning vaadeldi MI teoreetilist tausta ja kujunemislugu ning harjutati MI tuumoskusi. Edasi jagunesid koolitatavad väikesteks gruppideks ning järgmistel päevadel harjutati ja praktiseeriti tuumoskusi juba MI võtmes. …

SA INNOVE koolitas Rajaleidja keskuste karjäärinõustajaid ning karjääriinfo spetsialisteRead more

MI algtaseme koolitus sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse tellimusel viisid EMITA treenerid Inga Karton, Kaidi Kübar, Ljudmilla Atškasov ja Imbi Suun läbi kaks 3-päevast algtaseme koolitust. Ajavahemikus aprill kuni juuni 2016 koolitati üks grupp Tallinnas ja teine Tartus. Kursusel osales kokku 28 juhtumikorraldajat.Tagasisides hindasid koolitatavad kõrgelt koolituse praktilisust ning elulisi näiteid.

Tervisemõjuritega arvestamine ja tervise edendamise võimalused sotsiaaltöös

Meie treenerid- perearst Anneli Rätsep ning sotsiaaltöötaja taustaga Reet Hindus on Tervise Aregngu Instituudi tellimusel pannud kokku kahepäevase koolituse sotsiaaltöötajatele. Kursuse läbinud saavad ülevaate tervist mõjutavatest teguritest, tervisega seotud riskidest ning oskused nende märkamiseks ja ennetamiseks sotsiaaltöös. Samuti ülevaate motiveerivast intervjueerimisest ja MI rakendamise võimalustest enda töövaldkonnas. Sel aastal on koolitused toimunud Viljandis, Jõhvis, Pärnus ning järge …

Tervisemõjuritega arvestamine ja tervise edendamise võimalused sotsiaaltöösRead more

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo