SA INNOVE koolitas Rajaleidja keskuste karjäärinõustajaid ning karjääriinfo spetsialiste

Mai viimasel ning juunikuu kahel esimesel päeval koolitasid meie treenerid kokku 54 Rajaleidja keskuste töötajale lagtasemel motiveerivat intervjueerimist. Koolitused olid planeeritud selliselt, et esimesel päeval olid kõik koolitatavad koos ning vaadeldi MI teoreetilist tausta ja kujunemislugu ning harjutati MI tuumoskusi. Edasi jagunesid koolitatavad väikesteks gruppideks ning järgmistel päevadel harjutati ja praktiseeriti tuumoskusi juba MI võtmes. See oli põnev projekt nii meie treeneritele, kuna sellises formaadis tegime koolitust esmakordselt;kui ka koolitatavatele, sest kahe päeva vahel oli vaja ümber orienteeruda nii ruumis, grupisuuruses kui ka koolituse intensiivsuses. Kõik osapooled jäid väga rahule ning loodame ka edaspidisele koostööle. Projektis koolitasid: Inga Karton, Raili Juurikas, Elina Malleus ja Irja Koikson.