MEIE KIRJUTAME:

 • Jürjen, Tõnu (2014). Motiveeriv intervjueerimine ja selle rakendusvõimalused haridussüsteemis. Eripedaoogika, 43, 47-54.
 • Vainiomäki, P.; Suija, K.; Ellilä, M. (2013). Health behavior counselling – learn from our role plays! 18th Nordic Congress of General Practice; Tampere, Finland; 21-24 August 2013.
 • Rätsep, A., Kalda, R. (2012). Motiveeriv intervjueerimine- käitumise muutumist soodustav nõustamine. Raamatus Haiguste ennetamisest perearstile. (lk 27-32). Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • Karton, Inga; Jürjen, Tõnu (2012). Influence of familiarity on the MITI assessment. Poster-presentation in the Third International Conference on Motivational Interviewing (ICMI 2012) Venice, Italy, 18-20 June 2012. Poster
 • Ulvi Uulimaa-Margus; Jürjen, Tõnu (2012). Motiveeriva intervjueerimise omandamise tasemed ja tagasisidesüsteem MITI. Sotsiaaltöö 2, 51–53. Artikkel
 • Rätsep, A. (2011). Diabeedihaige pereõe vastuvõtul. Kommenteerib perearst Anneli Rätsep. Pereõde, 1, 11.
 • Jürjen, Tõnu (2011). Motiveeriv intervjueerimine. Terviseedenduse teabeleht Tervist, 13, 2.  Artikkel
 • Uulimaa-Margus, Ulvi; Karton, Inga (2011). Motiveeriv intervjueerimine ärgitab elu muutma. Sotsiaaltöö, 5, 50 – 54. Artikkel
 • Tropp, Kristiina; Jakobson, Aangela; Haamer, Naatan; Karton, Inga; Neare, Viivi; & Kadajas, Tiiu (2010). Nõustamine ja konsulteerimine laste arengu toetamisel. Nõustamise ja konsulteerimise eripärad. Grupinõustamine. Nõustamine erinevates õppenõustamise valdkondades. Nõustamise alused. Abimaterjal õppenõustamiskeskustele. (7 – 62). Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Artikkel
 • Karton, Inga; Jalasto, Sigrid (2010). Motivational interviewing and the personality of motivators in Estonian correctional system. Second International Conference on Motivational Inerviewing; Stockholm, Sweden; 7-9.06.2010. Abstrakt kogumikus
 • Jalasto, S. (2010). Motiveeriva intervjueerimise olemus ja läbiviijate isiksus Eesti vanglate näitel. Publitseerimata lõputöö. Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž. Lõputöö
 • Karton, Inga (2008). MI in Estonian correctional system: prison and probation. First International Conference on Motivational Interviewing (ICMI), Interlaken, Switzerland, 9 – 11 June 2008.

MEIST KIRJUTATAKSE:

 • Aave Hannus (2013). Kus me käime? Vabadus valida vaba tahe. Eesti Psühholoogide Liidu laualeht.
 • 06.02.2013. Teabepäev: Erivajadustega inimeste kogemuslood ja motiveeriv nõustamine töös raske kliendiga. Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite keskus.
 • 07.04.2011. Alaealiste komisjonide liikmed harjutasid motiveerivat intervjueerimist. Viljandi Maavalitsus. Artikkel
 • 21.05.2010. Õppepäev Kadrina Keskkoolis. Kodukant. Kadrina valla leht, 5 (1999).
© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo