Motiveeriv intervjueerimine (MI) on maailmas järjest enam populaarsust koguv nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. Meetod õpetab rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid moel, mis suurendavad inimeste sisemist motivatsiooni, võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi ning neid elus hoida.

MI kui nõustamismeetod sai alguse tööst sõltlastega. Tänasel päeval on MI laienenud paljudesse tervishoiu- ja sellega seotud valdkondadesse: tervise edendamine, söömishäired, diabeet, astma, südamehaigused, HIV/AIDS, suitsetamine, pereprobleemid, hasartmängurlus ja teised psühholoogilised probleemid (sh. ärevus, depressioon), aga ka sealt väljapoole korrektsiooni, haridusse, ennetusse jne. Motiveeriva intervjueerimise meetodi tundmine annab nõustava töö spetsialistidele laialdased oskuses soodustamaks ja toetamaks kliendis käitumuslikku muutust.

MI põhineb Carl Rogers´i kliendikesksel teraapial ning lähtub enesemääratlemise teooriast. Enesemääramise teooria kohaselt püsib käitumuslik muutus kauem, kui see tuleneb inimese enda määratud põhjustest ning soovidest, vähem siis, kui muutus on motiveeritud väliselt või mitteautonoomselt. MI on seotud:

  • Carl Rogersi “muutuste kriitiliste seisundite” teooriaga
  • Leon Festingeri kognitiivse dissonantsi teooriaga
  • Daryl Bemi enesetaju teooriaga
  • Jim Prochaska ja Carlo DiClemente muutuste transteoreetiliste staadiumitega
  • Enesemääramise teooriaga

MI kohta on alates 1983. aastast ilmunud üle 25 000 publikatsiooni. Suur osa uuringutest, sh metaanalüütilised uuringud on suunatud MI efektiivsuse uurimisele ning enamus neist on MI efektiivust paljudes valdkondades tõestanud. Välja on antud mitmeid raamatuid, millest William R. Miller´i ja Stephen Rollnick´i põhiteost „Motivational Interwiewing: Preparing People for Change“ on tõlgitud kokku kaheksasse keelde. 2008 aastal ilmunud Rollnick, S., Miller, W.R., & Butler, C.C. raamat “Motivational Interviewing in Health Care” (“Motiveeriv intervjueerimine tervishoius”) ilmus 2011. aastal ka eesti keeles.

MI printsiipide ja neil põhinevate nõustamisoskuste õpetamiseks on loodud nii rahvusvaheliselt (MINT, www.motivationalinterview.org) kui ka eestisiseselt (EMITA; www.emita.ee) toimiv treenerite võrgustik. EMITA Kool on loodud MTÜ kõrvale selleks, et pakkuda kõrgekvaliteetset ja mitmetasandilist motiveeriva intervjueerimise alast väljaõpet Eestis. Meie treenerid on MI alal tõelised professionaalid, kes on läbinud mitmeid MI-alaseid koolitusi, rakendavad MI-d oma töös ja koolitavad sellel alal pidevalt.

 
naerab 2

MI baseerub nõustaja ja kliendi vahelisele partnerlussuhtele, mis võimaldab uurida ja lahendada inimeses kahevahel olekut ning teha seeläbi enda elus muutusi. MI-d saab defineerida kui direktiivset, koostööl põhinevat, empaatilist, kliendikeskset muutuste motivatsiooni väljatoomise ja tugevdamise nõustamismeetodit. MI kannab endas järgmiseid ideid:

  • Klient on oma elu ekspert ja kahevahel olek on normaalne muutuse osa
  • Meie ülesanne nõustajana pole mitte kliendi sisse motivatsiooni süstida, vaid me aitame kliendil üles leida ja tugevdada oma sisemist motivatsiooni
  • Asjatundliku nõustamise kaudu saavad kliendid toetuda enda sisemisele motivatsioonile tegemaks olulisi muutusi oma elus.
© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo