ALGAVAD KOOLITUSED

2022 sügisel tegeleb EMITA kool uue koolituste kontseptsiooni loomisega ning seetõttu võetakse vastu piiratud arv koolituse soove. 2023 aasta alguses tutvustame uut kontseptsiooni ka meie kodulehel. 

2023 kevadel toimub Eestis juba kolmandat korda rahvusvaheline MI treenerite koolitus!

Hea MI-kas, Sa oled oodatud kandideerima, kui Sul on kogunenud omajagu väljaõpet ja väärt oskusi MI rakendajana ning Sa soovid neid kasutada selleks, et aidata algajatel MI praktikutel MI-s areneda. Seega, kui sul on soov saada MI treeneriks ja Sa suudad enda oskusi heal tasemel demonstreerida ning Sul on ette näidata enda järjepidev arendamine MI-s, siis oled just õige kandidaat!

Toimumisaeg: Koolitus toimub 16.-19. aprill 2023 Altmõisas, Läänemaal. 
Koolitajad: Koolitajateks on kogenud MI rakendajad ja treenerid Inga Karton, Tõnu Jürjen ja Anneli Rätsep.
Maksumus: Kandideerimistasu koolitusele on 115 eurot ja valituks osutud kandidaatidele on koolituse tasu 875 eurot. 
Kandideerimine koolitusele:  Kandideerimine kestab 01.08-01.12.2022. Kandideerimise kohta käiv info täieneb jooksvalt ja on leitav EMITA kodulehelt.

Koolituse korraldab EMITA seda MINT võrgustiku heakskiidul ja toel ning selle koolituse läbimine annab võimaluse kuuluda ka MINT võrgustikku ja kaasa lüüa MI ja enda arengus rahvusvaheliselt.

Rohkem infot koolituse lehelt või kirjuta eestitnt2023@gmail.com

MI RAKENDAJA VÄLJAÕPE

Maht 260 akadeemilist tundi (sh 200 tundi iseseisvat tööd).
Koolitajad Tõnu Jürjen ja Maret Sildala.
Kursuse läbinud isik suudab oskuslikult rakendada motiveerivat intervjueerimist (MI) oma igapäevases töös ja on loonud alused enda järjepidevaks arenguks MI praktiseerijana.
Kursuses on põimitud teooria õpe ja juhendatud praktiseerimine. Kohustusliku kirjanduse lugemiseks on tarvilik inglise keele oskus. Kui keeleoskus on ainsaks osalemise takistuseks, kuid inglise keele asemel suudate lugeda erialast venekeelset teksti, andke sellest palun registreerudes teada.
Seminarid kontaktõppes toimuvad neljal sessioonil: 
18.11.22-19.11.22
09.12.22-10.12.22
17.02.23-18.02.23
28.04.23-29.04.23
Reedeti toimub õppetöö kell 14-17 ja laupäevadel kell 9.30-15.30.
Grupisupervisioonid reedeti kell 14-17 veebis:
06.01.23
03.02.23
03.03.23
24.03.23
Maksumus:  1050 eurot.
Tasuda on võimalik kahes osas: pool summast enne kursuse algust ja pool 2023.a jaanuaris.
 
 
 
Huvilistel palume registreeruda siin.

 

EMITA KOOL korraldab aeg-ajalt avatud koolitusi, kuhu on oodatud erin evate organisatsioonide spetsialistid MI alaseid teadmisi ja oskusi omandama. Kui oled huvitatud osalemast MI avatud koolitusel, siis anna oma soovist teada siin ning seeläbi saame Sind jooksvalt meie koolitustega kursis hoida.

TOIMUNUD KOOLITUSED

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE BAASTASEME AVATUD VEEBIKOOLITUS 2022

Kursus koosneb virtuaalsest kontaktõppest ja iseseisvast e-õppest Moodle keskkonnas.
Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit kasutada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös rakendada.
Koolituspäevad Zoomis: 06.04; 13.04; 20.04; 27.04 ja 04.05.2022
Kell 13.30-17.00
Koolitajad: Helena Väljaste ja Betty-Maria Märk
Koolituse kogumaht: 21 ak.h auditoorset tööd ja 5 ak.h iseseisvat tööd.
Maksumus: 300.- eurot.
Registreerumine kuni 27.veebruar või grupi täitumiseni.

Õppekava täitnud õppijad saavad EMITA Kooli tunnistuse.

Täpsema info ja arved saadetakse  registreerunutele meilile nädal enne koolitust.
Rohkem infot: loki.emitakool@gmail.com

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE ALGTASEME AVATUD KOOLITUS TARTUS 2020


Koolituspäevad: 24.-25.september ja 16.oktoober
Koolitajad: Ljudmilla Atškasov ja Reet Hindus
Koolituse kogumaht: 21 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.
Maksumus ühele inimesele 250 eurot.
Hind sisaldab koolitust, materjale ja pausidel teed-kohvi ning suupisteid.
Registreerumine kuni 17.september või grupi täitumiseni.

Koolituse toimumiseks on vajalik vähemalt 14 osalejat.
Täpne päevakava saabub koolituse eel e-postiga.
Rohkem infot: loki.emitakool@gmail.com

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE ALGTASEME AVATUD KOOLITUS TALLINNAS 2020

Koolituspäevad: 24.-25. november ja 15.detsember
Koolitaja: Anneli Rätsep ja Asta Vaks
Koolituse kogumaht: 21 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.
Maksumus ühele inimesele 250 eurot.
Hind sisaldab koolitust, materjale ja pausidel teed-kohvi ning suupisteid.
Registreerumine kuni 17.november või grupi täitumiseni.

Koolituse toimumiseks on vajalik vähemalt 14 osalejat.
Täpne päevakava saabub koolituse eel e-postiga.
Rohkem infot: loki.emitakool@gmail.com

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE HARJUTUSÕHTUD TALLINNAS

EMITA Kool koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli Humanitaar- ja majandusainete keskusega  pakub motiveeriva intervjueerimise (MI) praktikutele võimalust oma nõustamisoskusi lihvida igapäevaseks mugavamaks kasutamiseks. Iga kord keskendume ühele kindlale MI elemendile või aspektile.

Koosarenemise eesmärk on olla üksteisele kasulik, pakkudes MI treenerite praktiseerimisvõimalusi ning võimalusi katsetada erinevate harjutuste läbiviimist ja osalejatele sealjuures praktiliste oskuste  arendamist vabas ja turvalises õhkkonnas. Igal tunnil võtame fookusesse ühe motiveeriva intervjueerimise elemendi, räägime teooriast, psühholoogilisest taustast ning harjutame, et uus teadmine/oskus rakenduks ka praktilises töös.

Harjutusõhtutele ootame osalema praktikuid, kes on läbinud vähemalt MI algtaseme koolituse.

Harjutusõhtud on tasuta, kuid osalejate arv on piiratud 15 osalejaga.

Kevadsemestril 2020 toimuvad harjutusõhtud 1 kord kuus kolmapäeviti kell 16.00 kuni 18.00. Registreeri igale harjutusõhtule eraldi.

Harjutusõhtud toimuvad Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt 62), ruumis 326.

KOOLITUSED TEEMAL “MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE”

Tartu Linnavalitsus korraldab Tartu huvihariduse ja huvitegevuse ringijuhendajatele ja huvikooli õpetajatele (sh. treenerid) kaks MI alast tasuta koolitust.

Treenerid: Hele Riit ja Anne Õuemaa

8.,9. oktoober ja 14. november  I grupp  – KOHAD TÄIS!

17.,18. oktoober ja 14. november II grupp.

Tartu Linnavalitsus koostöös Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Assotsatsiooniga (EMITA) kutsub Tartu huvihariduse ja huvitegevuse ringijuhendajaid ja huvikooli õpetajaid (sh. treenerid) tasuta Motiveeriva Intervjueerimise (MI) teemalisele koolitusele.
MI on nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. See õpetab rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid moel, mis suurendab inimese sisemist motivatsiooni, võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi ning hoida neid elus.

Kuidas teha nii, et motivatsioon muutusteks tuleks inimese enda seest?
Kuidas saada hakkama noortele nii omase vastasseisuga ja anda nõu nii, et seda ka kuulda võetaks?
Ja kuidas saavutada, et see tulemus olek püsiv?

Kõike seda õpitaksegi motiveeriva intervjueerimise koolitusel.
Meie koolitused on alati väga praktilised ja koolitatavad saavad nö „omal nahal“ tunda, kuidas MI toimib.
Õppetöö toimub seminari vormis, tavaliselt kolmel päeval ja kasutatakse järgmisi õpimeetodeid: paaristöö, rollimängud, individuaalne töö, rühmatöö, töö kolmikutes, lühiloeng.

Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös kasutada.

Koolitusel käsitletavad teemad:
MI vaimsus (koostööle kaasamine, aktsepteerimine, kaasaelamine, esilekutsumine). Kliendikesksed nõustamistehnikad ja nõustamistehnikate sobitamine enda igapäevasesse töösituatsiooni ning töösse tuge vajavate 11-19 aastaste õpilaste ja nende vanematega.

Koolituse läbinu:
• mõistab MI vaimsust ning oskab enda tööd sellest lähtuvalt analüüsida;
• tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada tavapärases töösituatsioonis;
• teab MI protsesse ning kuidas vältida MI-le mittekohaseid suhtlemisvõtteid;
• mõtestab enda rolli 11-19-aastaste õpilaste kaasamisel huvitegevusse ja –haridusse tulenevalt MI vaimsusest.

Digiallkirjastatud elektrooniline tunnistus väljastatakse osalejale, kes on osalenud vähemalt 75% auditoorsest tööst ning teinud kodutöö.

Treenerid: Hele Riit ja Anne Õuemaa
Asukoht: Tartu Mart Reiniku Kool, Vanemusie 48, väike saal

I grupp: 8. ja 9. oktoober 2019 kell 9.00-15.45
II grupp: 17. ja 18. oktoober 2019 kell 9.00-15.45

Kodutööde tagasisidehommik mõlemale grupile korraga 14.november kell 9.00 – 12.00
Kogunemine kõikidel päevadel 8.45

Workshop “ Introduction to Motivational Interviewing in Rehabilitation settings”

Denise Ernst, PhD

20-.21. septembril Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses

Töötoa töökeeleks on inglise keel ja seminari läbimise kohta väljastatakse EMITA Kooli tõend, mille eelduseks on osalemine mõlemal päeval täies mahus.

Koolitusele ootame spetsialiste, kes tegelevad oma töös patsientide taastusraviga – eelkõige arstid, õed, füsioterapeudid.

NB! Kohtade arv on piiratud!

The Introduction to Motivational Interviewing (MI) workshop will be very interactive, engaging participants in a variety of learning activities, and providing opportunities for participants to practice skills and strategies.

Participants will be able to:

  • Describe the “spirit,” key principles and four processes of Motivational Interviewing (MI)
  • Critically engage MI demonstrations via videos and live examples 
  • Demonstrate and practice the spirit and primary skills associated with MI, with specific attention to evoking change talk 
  • Become familiar with and practice the range of skills used in MI to engage with clients, focus the scope of the work, evoke change talk, dancing with discord and negotiate a change plan

Töötoa maht: 14 akadeemilist tundi

Töötoa maksumus enne 1. septembrit: 150 eurot (hiljem 200 eurot)

Lisainfo: loki.emitakool@gmail.com

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: KAASAEGSED MEETODID SUHTLEMISEL KLIENDIGA

Järvamaa Kutsehariduskeskus koos Järvamaa Tervisnõukoguga on kokku pannud koolituskava teenindusvaldkonnas ja klientidega töötavatele spetsialistidele ning selle raames toimub 3-päevane koolitus:

Sissejuhatus MI-sse
2.-3.mai ja 23.mai 2019
Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Koolitajad: Ljudmilla Atškasov ja Reet Hindus
Lisainfo: ljudmilla.atskasov@gmail.com

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE ALGTASEME KOOLITUS FÜSIOTERAPEUTIDELE TALLINNAS

Koostöös Põhja-Eesti Taastusravikeskusega on algamas MI algtaseme koolitused, kuhu on jäänud veel viimased vabad kohad!

Sihtrühm: füsio- ja tegevusterapeudid ning logopeedid.
Koolituse kogumaht 21 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.
Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad EMITA Kooli tunnistuse.
Koolitajad: Elina Malleus, Betty-Maria Märk, Raili Juurikas
Maksumus ühele inimesele on 200 eurot.

Rohkem infot SIIN

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE ALGTASEME KOOLITUS TARTUS

Koolituspäevad: 2.mai, 3.mai ja 29.mai 2019
Koolitaja: Anne Õuemaa.
Koolituse kogumaht: 21 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.
Rohkem infot SIIT
Maksumus ühele inimesele 235 eurot.
Hind sisaldab koolitust, materjale ja pausidel teed-kohvi ning küpsiseid.
Registreerumine kuni 25.aprillini või grupi täitumiseni.
Täpne päevakava saabub koolituse eel e-postiga.
Rohkem infot: loki.emitakool@gmail.com

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE KESKTASEME KOOLITUS

Motiveeriva Intervjueerimise kesktaseme koolituse, mis on suunatud kõigile neile, kes on läbinud MI algtaseme koolituse ning soovivad selles vallas ennast põhjalikumalt arendada ja seeläbi praktikuna kindlamalt tunda.

Kursus on disainitud selliselt, et läbi praktiliste kodutööde ja nende analüüsi, millele saad kursuse jooksul igakülgselt tagasisidet, arened praktikuna.

Kursuse eesmärk: Kursuse läbinuna oskad Sa motiveerivat intervjueerimist tüüpolukordades oma töökeskkonnas rakendada.

Kursuse ülesehitus:

10. märts – eelkodutööde esitamise tähtaeg (kirjeldus registreerijatele e-postiga)

19. märts – auditoorne töö

4. aprill – auditoorne töö

16. aprill – töönäidise esitamise tähtaeg

8.mai- supervisioon

Koht: Tartu

Kuruse maht: 39 ak.tundi (sh 14 kontakttundi)

Koolitajad: Koolituse viivad läbi EMITA treenerid Anneli Rätsep ja Ljudmilla Atškasov 

Koolituse hind: 355 eurot (hinna sees on koolituse materjalid, ühele kodutööle struktureeritud tagasiside ning supervisioon)

Rohkem infot: loki.emitakool@gmail.com

MI HARJUTUSTUNNID TALLINNAS

Koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga pakume MI huvilistele tasuta harjutustunde.

Tallinna Tehnikakõrgkool Pärnu mnt 62 ruum 326

18.02.2019

21.03.2019

16.04.2019

22.05.2019

Kell 16.00-18.00

Lisainfo ja registreerimine: https://www.tktk.ee/kursus/mi-harjutustunnid

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo