EMITA väga erineva tausta ja töökogemusega praktikud lähtuvad oma nõustamises kas peamiselt või muuhulgas motiveeriva intervjueerimise (MI) põhimõtetest. MI lähenemise võtmesõnadeks on aktsepteerimine ja partnerlus, mis tähendab seda, et koostööprotsessis näeme oma nõustatavaid võrdsete partneritena – me aktsepteerime teid ja teie olukorda just sellisena nagu see hetkel on, andmata hinnanguid või valimata pooli. 

MI’s on kesksel kohal isikukeskne lähenemine, mis tugineb teadmisel ja veendumusel, et inimene on tohutu ressurss ning toimivad lahendused ka kõige keerulisemates olukordades saab üles ehitada ennekõike iga inimese senist elukogemust, teadmisi ning tema tugevusi ja vajadusi ning eesmärke arvesse võttes. Mistõttu oleme kogu seansi vältel teie jaoks olemas ning lähtume teie vajadustest. Leides ühise eesmärgi, aitame teil selle suunas liikumisel vajalikke ressursse enda seest üles leida ja esile tuua, pakkudes teile selles protsessis tuge.  

Me saame teid toetada mitmel erineval moel, nii individuaalselt kui ka grupis:

  • Individuaalsed vestlused, nõustamised on enamasti üks tund pikad ja võivad keskenduda nt indiviidi hetkevajadustele, olgu selleks siis oma emotsioonidega parem toimetulek, suhted koduste või kolleegidega, keerulised otsused ja planeerimised või ka lihtsalt oma mõtete kõva häälega erapooletule inimesele rääkimine. 
  • Grupis vestluseid, nõustamisi pakume hetkel kahes vormis, pikkusega kaks tundi. Grupis lähenemise üldeesmärgiks on taastada osalejate tasakaalu tunne elus nt läbi struktureeritud vestlusringi või harjutuste, kus arutletakse juhendaja juhtimisel keerulisemate juhtumite või parema meeskondliku toimetuleku üle või õpitakse üksteise kogemusest. Gruppide ülesehitus võib varieeruda olenevalt kestvusest (pikkus, kordade arv), struktureerituse astmest ja osalejate taustast. Sessiooni täpne plaan sõltub osalejate (hetke)vajadustest ning lepitakse eelnevalt ühiselt kokku. Levinumad vormid on haridusgrupp ja toetusgrupp. 

Anna oma soovist või vajadusest teada meiliaadressil: kool@emita.ee.

 
© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo