Töönäidiste kodeerimine ja superviseerimine

MI õppimine on protsess, millest koolituspäevad on vaid üks osa. 

Uurimused näitavad, et MI oskused säilivad ja arenevad kõige paremini siis, kui õppija saab lisaks igapäevasele töökeskkonnas MI harjutamisele oma tegevusele struktureeritud tagasisidet ning tuge. EMITA Kool pakub soovijatele lisaks koolitustele just seda!

Üheks võimaluseks teha oma arengus järgmine samm, on salvestada umbes 20 minuti pikkune töönäidis (tegeliku kliendiga või rollimängus osaleva kliendiga), mida meie väljaõppinud kodeerija MI tagasisidesüsteemi MITI alusel hindab.  MITI on nõustaja käitumise kodeerimise süsteem, mis annab ka tagasisidet, mida saab kasutada nõustamisoskuste parandamiseks motiveerivas intervjueerimises.

MITI on mõeldud kasutamiseks:

  • MI tehnikate hindamissüsteemina kliinilistes uuringutes;
  • Vahendina, mis annab struktureeritud, formaalset tagasisidet nõustamisoskuste parandamiseks teadustöö väliselt;
  • Ühe valiku kriteeriumina treeningutele ja tööle kandideerimisel.

MITI-l on kaks osa: üldhinnangud ja käitumiste loend. Üldskoore hinnatakse viiepallisel skaalal ning need skoorid väljendavad hindaja üldist muljet või üleüldist hinnangut erinevate dimensioonide kohta, mis tulenevad MI üldisest isikukesksust rõhutavast alusteooriast. Käitumisteloendis saab iga nõustaja sekkumine koodi, mille kokkulugemisel on näha, kui palju kasutab nõustaja MI-le omaseid nõustamisoskuseid ning millised on MI-le mittekohased sekkumised.

Kodeerija koostab töönäidise esitajale MITI manuaalist lähtuva, MI põhimõtteid mudeldava ning MI praktiku enesearengut toetava põhjaliku struktureeritud tagasiside.

Tagasiside loogiline jätk on supervisioonmis enamasti toimub Skype teel. Supervisioonikohtumisel on praktikul võimalik lisaks tagasiside saamisele harjutada koos superviisoriga erinevaid MI oskusi ning seada arengut toetavaid eesmärke. Supervisioon võib toimuga ka eraldiseisvalt, ilma eelneva töönäidise esitamiseta.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo