Tere tulemast positiivsete muutuste maailma!

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. See õpetab rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid moel, mis suurendab inimese sisemist motivatsiooni, võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi ning hoida neid elus. MI-d peetakse õigustatult motivatsioonikunsti pärliks, kuna see on üks tõhusamaid vahendeid toetamaks teisi oluliste muudatuste tegemisel oma elus.

Lill oranzMTÜ Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsiooni (EMITA) missiooniks on arendada motiveeriva intervjueerimise (MI) valdkonda Eestis ja maailmas. Me seisame hea selle eest, et Eestis oleks tagatud kvaliteetne professionaalne motiveeriva intervjueerimise tase ja jätkusuutlikkus. Oleme tänulikud ja uhked, et MI on tänaseks muutunud tunnustatud ja laialt kasutatavaks sekkumismeetodiks Eestis – seda kasutatakse meil nii justiits-, korrektsiooni-, meditsiini-, hariduse- kui sotsiaalsüsteemis, samuti noorsoo-, ennetus- ja nõustamistöös.

 

Ole lahke, tutvu motiveeriva intervjueerimisega selle lehekülje kaudu lähemalt, ning tea, et oled oodatud EMITA Kooli end
MI-alaselt täiendkoolitama!

 
 
 
Soovides sära Su silmadesse
 
Sinu EMITA

Uudised

MI veebikursus on avatud kõigile huvilistele! 

2023 aastal jõudis lõpule kolm aastat väldanud protsess, mille käigus panid EMITA liikmed kokku MI-d tutvustava veebikursuse, et seda jagada kõigi huvilistega EMITA kodulehel. Kursuse leiad EMITA kooli alt.

EMITA liikmed osalevad õpirändeprojekti “Participation in MINT Annual Forum 2023” raames iga-aastasel MINT Foorumil Kopenhaagenis

EMITA saadab enda koolitajad sellel aastal toimuvale MINT Foorumile Kopenhaagenisse, mis toimub vahemikus 19.10-21.10. Osalemise teeb võimalikuks Erasmus + saadud toetus projektile  “Participation in MINT Annual Forum 2023” – lühiajalised õpirändeprojektid täiskasvanuhariduses, mille eesmärgiks on koolitajatel uuenenud teadmiste saamine, uute oskuste praktiseerimine ja omandamine teiste riikide treenerite töötubades motiveeriva intervjueerimise kohta. Kaasrahastus EL poolt.  Õpirände järgselt toimub 2.12.2023 EMITA treeneritele seminar, kus õpirändes osalenud jagavad edasi Foorumilt saadud uusi teadmisi ning harjutusi. Õpirände projekti kogukestvus on 01.06-31.12.2023. 

2023 – 2024 õa käivitub EMITA uus koolituste süsteem

2022 üldkogul vastu võetud liikmete otsusega liigub EMITA kool edasi uuendatud koolituste süsteemiga

EMITA Kool pakub nii sügis- kui ka kevadperioodil erineva põhjalikkusega avatud koolitusi. Toimumas on nii kolmepäevaseid sissejuhatavaid koolitusi kui ka pikem ning põhjalikum rakendaja väljaõpe. Koolitused toimuvad erinevates piirkondades üle Eesti. Tellimuskoolitusi saab edaspidi kokku leppida otse EMITA treeneritega. Hoia end kursis meie koolituskalendriga SIIN

 

2023 aasta kevadel toimus taas Eestis rahvusvaheline MI treenerikoolitus

16.-19. aprill 2023 toimus Eestis juba kolmandat korda MI treenerite koolitus koostöös rahvusvahelise treenerite võrgustikuga MINT Inc.

Koolituse eesmärk oli aidata kogenud MI praktikutel arendada MI õpetamise oskusi. Koolituse läbimine andis võimaluse kuuluda ka MINT võrgustikku ja kaasa lüüa MI ja enda arengus rahvusvaheliselt. EMITA tervitab kõiki uusi koolituse läbinud MI treenereid!

MI ülevaatekoolitus Ukraina psühholoogidele

EPL, EMITA ja TÜ psühholoogia instituut korraldasid koostöös pro bono ürituse, mille sisuks on anda sissejuhatav ülevaade motiveerivast intervjueerimisest (MI) sõja eest Eestisse tulnud Ukraina psühholoogidele. Koolitust viisid läbi EMITA treenerid Ljudmilla Atškasov ja Marina Paddar.

2023/2024 õa toimuvate koolitustega saad tutvuda SIIN.

 
© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo