MISSIOON JA VISIOON

EMITA on asutatud 30. juunil 2011. aastal. Meie eesmärgiks on tagada kvaliteetne professionaalne motiveeriva intervjueerimise (MI) tase ja jätkusuutlikkus Eestis ning arendada koostööd ja infovahetust nii Eesti kui ka teiste riikide kolleegidega.

Meie missiooniks on läbi koolituste, supervisiooni ja teadustöö arendada MI valdkonda Eestis ja maailmas.

lillTulevikus näeme me EMITA’t jätkusuutliku erialaliiduna ning võrdväärse koostööpartnerina nii regionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasandil ning meie koolitus- ja arendustegevuse tulemusel on MI muutunud tunnustatud ja laialt kasutatavaks sekkumismeetodiks Eestis.

Eeltoodu saavutamiseks:

  • Lähtume oma tegevuses MI vaimsusest ja eetilistest põhimõtetest.
  • Jagame oma kodulehe ning MI-d tutvustavate kirjutiste ja ürituste kaudu asjakohast informatsiooni.
  • Loome võimalusi kogemuste jagamiseks ja vahetamiseks (töötoad, koolitused, konverentsid jne).
  • Toetame läbi süsteemse tagasisideme pakkumise (kodeerimine ja supervisioon) MI treenerite ja rakendajate arengut.
  • Loome võimalused rahvusvaheliseks suhtluseks ning toetame oma liikmeid selles tegevuses.
  • Arendame valdkonnaspetsiifilist teadustegevust.

photo-1472466031646-d14c597e165d

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo