Selleaastane EMITA konverents toimub 30. septembril 2017 Tallinnas ja keskendub autonoomia rollile inimsuhetes läbi motiveeriva intervjueerimise silmade.

Motiveeriva intervjueerimise (MI) keskseteks märksõnadeks on (isiku- ehk) kliendikesksus, kaasatus, koostöö ning autonoomia austamine. Kaks aastat tagasi keskendusime oma aastakonverentsil isikukesksusele. Sellel aastal on meie konverentsi fookuses autonoomia, selle austamine.

President Kaljulaid on öelnud, et enesekindel eestlane on oma valikutes vaba. MI-st teame, et selleks, et inimene saaks oma elus olulisi ja püsivaid muutusi teha, peab tal olema õigus ise otsustada. Selle õiguse rakendamine toob loomuomaselt endaga kaasa ka vastutuse. Oma autonoomia ehk iseotsustamise õiguse rakendamiseks vajab inimene enda ümber inimesi, ühiskonda, mis seda väärtustab. „Eetiline riik ei kirjuta kellelegi ette, kuidas õnnelikuks saada,“ lisab president. Nii ei saa me keegi kirjutada teistele ette seda, milliseid valikuid teha. Samas ei ole autonoomia toetamine vaid abstraktne mõiste. Autonoomia toetamine väljendub eelkõige viisis, kuidas me üksteisega suhtleme. See, kui autonoomiat toetav on ühiskond meie ümber, sõltub omakorda iga inimese panusest.

Kuidas üksikindiviidi tasandil kutsuda esile muutust? Kuidas üks muutus mõjutab edasisi valikuid ja terveid süsteeme? Seda kõike me käsitlemegi selleaastasel konverentsil.

Autonoomia austamist ja selle olulisust erinevatel tasanditel avavad erinevate nurkade alt meie head kolleegid motiveeriva intervjueerimise rahvusvahelisest võrgustikust (MINT):

Denise Ernst, PhD,  keskendub autonoomia toetamise keelekasutusele ja hindamisele

Patrick Berthiaume tutvustab, kuidas autonoomiat sekkumiste ajal üles ehitada ja toetada

David S. Prescott, MSW, räägib sellest, kuidas toetada autonoomiat töötades justiitssüsteemis

Clive Tobutt räägib sellest, millal on parim viia läbi motiveeriva intervjueerimise lühisekkumise randomiseeritud kontrollitud uuringut, et vähendada alkoholitarbimist tervist ohustavalt alkoholi tarvitavate noorte hulgas

Mark Farrall, PhD,  loob seoseid neuroloogia-alaste teadmiste ja autonoomia austamise vahel.

Klõpsa ettekandja nimel, et näha ettekande inglisekeelset kokkuvõtet ja ettekandja lühibiograafiat.

Konverentsi ajakava leiad SIIT ning ole hea, registreeri end konverentsile SIIN. Konverentsi osalustasu on kuni 31.07.2017 registreerujatele 50 eurot, hiljem registreerujatele 60 eurot. Tagatud on sünkroontõlge.

Kui vajad osalustasu maksmiseks arvet, saad sellest teada anda registreerimislingi kaudu. Juhul, kui arvet ei vaja, saad ülekande teha nende parameetrite kaudu:

Arve number: EE207700771001862204 (LHV pank)

Arve omanik: Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon MTÜ

Selgitus: Konverents 2017 Eesnimi Perekonnanimi

IMG_3215 1

Võimalik, et oled sunnitud pärast registreerimist ja osalustasu tasumist oma osalemisest loobuma. Samas on EMITA’l juba osaliselt tehtud kulutusi. Seetõttu ei ole meil kahjuks võimalik 100% osalustasu tagastada. Kui teatad oma loobumisest enne 31.08.2017, tagastame 90% osalustasust. Loobumisest teatamisel 01.09.2017 kuni 15.09.2017 tagastame 50% osalustasust. Pärast 15.09.2017 loobumisest teatamisel osalustasu ei tagastata.

Konverentsi toetab Hasarmängumaksu Nõukogu.

Küsimuste korral kirjuta konverents@emita.ee.

Rõõmsa kohtumiseni!

HMN logo_valge_taustaga
© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo