HEA MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE HUVILINE!

EMITA korraldab 16.-19. aprill 2023 Eestis uute MI treenerite koolituse koostöös rahvusvahelise treenerite võrgustikuga MINT Inc.  Koolituse eesmärk on aidata ja toetada kogenud MI praktikutel arendada MI õpetamise oskusi. Koolituse läbinu saab rahvusvahelise võrgustiku MINT liikmeks. Kõik osalised on oodatud ka EMITA liikmeks.

  • Koolituse läbimiseks on vajalik 100%-line koolitusest osavõtt. Koolituse läbimine tagab MINT liikmelisuse. Õpe toimub eesti keeles. Õppematerjalid on nii eesti kui ka inglise keeles.
  • Treeneriteks on kogenud MI rakendajad ja treenerid Inga Karton, Tõnu Jürjen ja Anneli Rätsep. Õpe toimub kuni 20 liikmelises grupis. Koolitus toimub, kui on vähemalt 12 osalejat. 
  • Esitatud avaldusi hinnatakse etteantud kriteeriumite alusel ning dokumente (kandideerimisavaldus ja töönäidis) standardiseeritud protseduuri alusel kahe hindaja poolt.
  • Kandideerija osutub valituks, kui ta oma töönäidises demonstreerib MI rakendamist heal tasemel ning on avalduses on välja toonud usaldusväärse MI-alase väljaõppe läbimise ja esitanud info MI-s järjepideva arengu kohta.

Eesti tnt

 

KANDIDEERIMISE INFO

Kandideerimistasu koolitusel on 115 eurot (sisaldab kandideerimisdokumentide läbivaatamist, standardiseeritud kliendiga vestlust, mille kohta antakse hinnang ja vestluse näidis hinnatakse ühe pädeva MI kodeerija poolt ning kirjalikku tagasisidet) ja registreerimistasu 875 eurot  (sisaldab neli päeva koolitust, majutust, toitlustust, koolitusmaterjale ja tunnistust täies mahus osalenutele ühes MINT liikmetasuga kuni 2023.a lõpuni ja võimalust liituda EMITA-ga).

Koolitus toimub Altmõisa Külalistemajas Läänemaal.

Kandidaatide hindamine toimub kandideerimise materjalide esitamise alusel, s.t gruppi pääsemine toimub “kes ees, see mees” põhimõttel lävendi ületanud kandidaatide seast. Kõikidele kandideerijaid teavitatakse individuaalselt taotluse tulemustest. Ülevaatus protsess võib kesta kuni 4 nädalat.

Olles saanud positiivse vastuse, tuleb tasuda registreerimistasu 875 eurot esitatud arve alusel. Registreerimistasu peab olema tasutud vähemalt 1 kuu enne koolituse algust. Kui soovid koolitusel osaleda, kuid ainsaks takistuseks saab koolituse maksumuse tasumine, siis saame pakkuda selle lahendamiseks erinevaid nö tasu maksmise ajatamise võimalusi. Anna meile enda soovist märku ja mõtleme koos edasi! 

Kandideerimine on avatud kuni 01.12.2022.
Lisainfot saab e-posti aadressilt eestitnt2023@gmail.com ning kandideerimiseks vajaliku ankeedi ja töönäidise analüüsilehe leiad klõpsates allolevatele nuppudele. 

Lae enda kandideerimisankeet üles SIIA ja töönäidise analüüsilehe saad üles laadida SIIA2

OOTUSED KANDIDEERIJATELE

1. Oled oskuslik MI rakendaja
2. Suudad oma MI oskusi demostreerida standardiseeritud kliendi vestluse kaudu (vt täpsem info allpool)
2. Oled osalenud MI-alastel koolitusel
3. Suudad kirjeldada oma järjepidevaid õpinguid MI-s
4. Oled saanud oma õpingute käigus tagasisidet, juhendamist ja/või supervisiooni MI õppe osana
5. Sul on soov saada MI treeneriks

Altmõisa

MIDA TEHA KANDIDEERIMISEKS?

KOOLITUSELE KANDIDEERIMINE ON KAHEOSALINE PROTSESS

I osa. KANDIDEERIMISDOKUMENTIDE ESITAMINE

  1. Lae alla ja täida kandideerimisankeet. Salvesta dokument oma arvutisse, kasutades failinimena oma ees-ja perekonnanime. Küsimuste korral saad meiega ühendust võtta aadressil: eestitnt2023@gmail.com
  2. Maksa pangaülekandega 115 euro suurune kandideerimistasu (makse saaja: EMITA Kool, a/a EE067700771001862262, selgitusse lisa enda nimi ja märksõna KANDIDEERIMISTASU) ning salvesta maksekinnitus. Kandideerimistasu ei ole tagastatav.
  3. Lae kandideerimisankeet (pdf.failina) ja kandideerimistasu maksmist tõendav dokument üles SIIA.  Sama ankeedi kaudu saad lisaks valida endale sobiliku aja, millal on sul võimalik oma MI-alaseid oskusi standardiseeritud kliendiga demonstreerida (vt täpsemalt II osa).

II osa. STANDARDISEERITUD KLIENDIGA INTERVJUU ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE

Selleks, et saaksime hinnata kandidaatide pädevust MI-s, peavad kõik kandidaadid läbi viima nõustamise standardiseeritud kliendiga. Standardiseeritud klient on ette antud korraldajate poolt.

Nõustamise käigus vestled eriväljaõppe läbinud inimesega, kes mängib ambivalentset klienti. Kliendi lugu on üles ehitatud selliselt, et see ei nõua eriteadmisi kliendi probleemist, vaid lubab näidata just MI alaseid oskuseid. Vestlus salvestatakse ning seda hinnatakse tõenduspõhise MITI hindamissüsteemi alusel neutraalse superviisori poolt. Vestluse pinnalt antakse Sulle kirjalik tagasiside.

Standardiseeritud kliendiga intervjuu on 20-minutiline helisalvestis suhtlusest Sinu (TNT taotleja) ja standardiseeritud kliendi vahel, kes on spetsiaalselt koolitatud kindla protseduuri järgi etendama patsiendi rolli, mis võimaldab nõustajal rakendada motiveeriva intervjueerimise võtteid. Vestluse sihtkäitumiseks on suitsetamisest loobumine. 

Standardiseeritud kliendiga intervjuu toimub zoomi vahendusel. Zoomi link saadetakse vähemalt 1 päev enne intervjuu toimumist kandideerimise ankeedis toodud e-posti aadressile. Standardiseeritud kliendiga intervjuu algatab ja salvestab standardiseeritud klient. Kandideerimisprotsessi lõpus salvestis kustutatakse. Soovi korral on sul võimalik vestlus endale talletada.

Töönäidise analüüsilehe leiad SIIT.
Täidetud töönäidise analüüsileht lae SIIA.

Juhul kui intervjuu ebaõnnestub ja Sa ei ületa lävendit ning koolituseni on veel nii palju aega, et jõuad ennast ette valmistada ja läbi viia uue intervjuu, on võimalik uuesti kandideerida. Sellisel juhul algab kogu kandideerimisprotsess otsast peale ning kõik nõutavad dokumendid (sh kandideerimisankeet ja kandideerimise tasu) tuleb uuesti esitada.

Valmistamaks end kandideerimiseks ette soovitame sul leida endale enne kandideerimist kogenud MI superviisor/kodeerija ning tema abiga valmistada ennast ette kandideerimiseks. Superviisoreid saab leida muuhulgas ka EMITA liikmete seast, anna teada oma soovist e-posti teel: eestitnt2023@gmail.com. Meie saame sind kokku viia superviisoriga, edasise koostöö osas räägite kokkulepped omavahel ise läbi.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo