MI algtaseme koolitus sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse tellimusel viisid EMITA treenerid Inga Karton, Kaidi Kübar, Ljudmilla Atškasov ja Imbi Suun läbi kaks 3-päevast algtaseme koolitust. Ajavahemikus aprill kuni juuni 2016 koolitati üks grupp Tallinnas ja teine Tartus. Kursusel osales kokku 28 juhtumikorraldajat.Tagasisides hindasid koolitatavad kõrgelt koolituse praktilisust ning elulisi näiteid.