Tervisemõjuritega arvestamine ja tervise edendamise võimalused sotsiaaltöös

Meie treenerid- perearst Anneli Rätsep ning sotsiaaltöötaja taustaga Reet Hindus on Tervise Aregngu Instituudi tellimusel pannud kokku kahepäevase koolituse sotsiaaltöötajatele. Kursuse läbinud saavad ülevaate tervist mõjutavatest teguritest, tervisega seotud riskidest ning oskused nende märkamiseks ja ennetamiseks sotsiaaltöös. Samuti ülevaate motiveerivast intervjueerimisest ja MI rakendamise võimalustest enda töövaldkonnas.
Sel aastal on koolitused toimunud Viljandis, Jõhvis, Pärnus ning järge on ootamas veel Tartu koolitus. Ka eelmisel aastal toimusid koolitused nelja erineva Eesti linna sotsiaaltöötajatele. Projekt on saanud head tagasisidet ja sotsiaaltöötajad on selle leindud enda jaoks väga kasuliku olevat ning selle projekti eeskujul on sel kevadel ka Harju Maavalitus oma sotsiaaltöötajaid MI vallas samade treenerite käe all koolitanud.