“Motiveerivad vestlused” Kiili Gümnaasiumi õpetajatele

Jaanuaris 2016 käisid EMITA treenerid Elina Malleus ja Raili Juurikas arutlemas Kiili Gümnaasiumi õpetajatega motivatsiooni olemuse üle  ning kuidas oma vestlusi kohandada nii, et need oleks teist osapoolt motiveerivad. 4 tundi möödusid kiirelt, ideid ja mõtteid võeti koolituselt kaasa mitmeid. Treenerid hindasid kõrgelt õpetajate heasoovlikkust ning usku oma õpilastesse.