Rahvusvaheline MI treenerikoolitus Eestis

MTÜ Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu assotsiatsioon on alustanud läbirääkimisi rahvusvahelise MI treenerite võrgustikuga MINT Inc, et 2017.a sügisel viia Eestis ja eesti keeles läbi treenerikoolitus MINT-endorsed TNT (training new trainers). Selle koolituse läbimine vastab kõigile MINT nõuetele ning seeläbi saab osaleja ka rahvusvahelise võrgustiku liikmeks.

Isikutel, kes on huvitatud, koolitusel osalemisest, palume endast teada anda täites lühike registreerumisvorm SIIN.

Juhul, kui olete vormi täitnud juba läbi meie FB lehe, pole tarvidust seda teist korda teha.

Seeläbi saame TNT koolitust puudutava info otse huvilistele edastada.

Kuna TNT osalemine nõuab kandidaadilt heal tasemel MI valdamist ning töönäidise edastamist, pakub EMITA KOOL soovijatele enesetäiendamise võimalusi. Infot koolituste kohta leiate altpoolt. Koolitused on avatud kõigile huvilistele hoolimata sellest, kas nad MI treeneriks saada soovivad või TNT osaleda tahavad.