Uute MI treenerite koolitused Euroopas ja Eestis

2013 aasta rahvusvahelise MINT võrgustiku Euroopa uute treenerite treening toimub 7.-9. oktoobril Krakovis, Poolas. Treening toimub kahes 40 osalejaga grupis ning on inglise keeles. Täpsemad kandideerimise tingimused ja juhised ning kandideerimise vormi leiad MINT kodulehelt. MINT treeningu eelselt korraldab EMITA kohaliku uute treenerite koolituse, treeneriteks Inga Karton ja Tõnu Jürjen. Treeningu esimesed kaks päeva toimuvad …

Uute MI treenerite koolitused Euroopas ja EestisRead more

Noorte motiveerimise teemaline konverents

8. märtsil 2013 korraldab EMITA Tartus motiveeriva intervjueerimise konverentsi teemal „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ Konverentsile on oodatud noorsootöötajad, lastekaitsetöötajad, õpetajad, psühholoogid, sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, kes igapäevaselt tegelevad noortega ning õiguskaitse töötajad, kes on spetsialiseerunud tööle noortega. Oodatud on loomulikult ka kõik teised spetsialistid, kelle töö eeldab inimeste motiveerimist ning kes soovivad …

Noorte motiveerimise teemaline konverentsRead more

MI koolitus Pärnu Õppenõustamiskeskuses

Pärnu Õppenõustamisekeskuse tellimuse alusel toimub ajavahemikus 02.11-07.12.2012 EMITA poolt korraldatud motiveeriva intervjueerimise koolitus. Koolituse sihtgrupiks on koolide tugisüsteemide spetsialistid ning alaealiste komisjoni liikmed. Koolitus toimub 02. nov., 23. nov.,  ja 07. dets., 2012.a. Treeneriteks on EMITA liikmed Tõnu Jürjen ja Irja Koikson.

Motiveeriva intervjueerimise jätkukoolitus 12.-13. oktoobril Tartus

MTÜ EMITA korraldab 12.-13. oktoobril 2012 TARTUS motiveeriva intervjueerimise jätkukoolituse. Treening on mõeldud kõigile sotsiaal-, tervishoiu-, korrektsiooni-, hariduse- ja noorsootöö vallas tegutsevatele praktikutele, kes on varasemalt läbinud MI sissejuhatava treeningu ning peale mõningast praktiseerimist soovivad täiustada oma MI oskusi. MI jätkukoolitus on praktiline treening, mis eeldab koolituse eelselt ja ka järgselt osalejate individuaalsete juhtumipõhiste tööde …

Motiveeriva intervjueerimise jätkukoolitus 12.-13. oktoobril TartusRead more

MI nõustamismeetodi õpe Vändra vallas

Ajavahemikus august-oktoober 2012 koolitab EMITA Vändra vallas. Hasartmängumaksu Nõukogu rahastab Vändra vallavalitsuse projekti “MI nõustamismeetodi õpe Vändra vallas”. Tegemist on sotsiaalvaldkonna ja haridusvaldkonna töötajate ühise täiendõppega. Koolituse eesmärgiks on parandada osalejate toimetulekut töös probleemkäitumisega inimestega. Koolituse esimesed kaks päeva toimuvad 24.-25. august Võidula mõisas. Treeneriteks EMITA liikmed Inga Karton ja Irja Koikson.

Motiveeriva Intervjueerimise baaskoolitus Pärnumaal

EMITA korraldab 26.04-27.04. ja 29.05. 2012 Pärnumaal motiveeriva intervjueerimise (MI) sissejuhatava treeningu. Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes töötavad motiveerimist vajavate klientidega, nt. sotsiaalkonsultandid, juhtumikorraldajad; noorukitega töötajad nt.  sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid; patsientidega töötajad nt. psühholoogid psühhiaatriahaigla päevakeskusest; karistatud isikutega töötajad nt.  kriminaalhooldusametnikud, politsei noorsootöötajad. Koolitus toimub Eakate Avahooldusekeskuses, Metsa 10, Pärnu. Treeneriteks EMITA liikmed Irja Koikson ja Inga Karton. …

Motiveeriva Intervjueerimise baaskoolitus PärnumaalRead more

Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilistele

2. märtsil 2012 korraldab EMITA Tervise Arengu Instituudi toetusel MI-d tutvustava praktilise seminari. Seminari viivad läbi EMITA liikmed. Seminarile on oodatud sotsiaal-, tervishoiu-, korrektsiooni- hariduse- ja noorsootöö valdkonnas tegutsevad isikud ja organisatsioonid ning neid ettevalmistavad haridusasutused. Samuti kõik teised inimese vaimse ja füüsilise heaolu edendamist toetavate teenuste pakkujad, kes oma töös tegelevad inimeste käitumises positiivsete …

Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilisteleRead more

Motiveeriva Interjueerimise koolitus politseiametnikele

EMITA liige Ljudmilla Atškasov ja kaaskoolitaja Imbi Suun viivad Tartus läbi motiveeriva intervjueerimise koolituse Lõuna prefekruuri ennetusteenistuse politseiametnikele. Koolitus toimub 24.-25. jaanuaril 2012 Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1C. Kahe päeva jooksul keskendutakse motiveeriva intervjueerimise põhimõtetele ja põhioskustele nagu avatud ja aktiivne kuulamine, peegeldamine, käitumise kinnitamine, vastupanuga toimetulek ja kokkuvõtete tegemine, muutusevestluse läbiviimine. Esimesel koolituspäeval saadud teoreetilisi …

Motiveeriva Interjueerimise koolitus politseiametnikeleRead more

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE KOOLITUSED VANGLATEENISTUSE AMETNIKELE

EMITA liikmed Irja Koikson, Maret Sildala, Denis Ostrovski, Ulvi Uulimaa-Margus, Piret Adrik, Teresa Škaperina on tegevad motiveeriva intervjueerimise treenerid Eesti vanglasüsteemis. Koolitusi korraldab Sisekaitseakadeemia justiitskolledž Justiitsministeeriumi vanglate osakonna tellimusel. Koolituste sihtgrupiks on vanglateenistuse ametnikud, kes oma töö iseloomust lähtuvalt  suhtlevad raskete klientidega ja teevad seda valdavalt intervjuu, vestluse vormis. Senise hea praktika kohaselt on vanglasüsteemis …

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE KOOLITUSED VANGLATEENISTUSE AMETNIKELERead more

Motiveeriva Interjueerimise koolitus Tartu Linnavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele

EMITA liikmed Inge Johanson ja Ljudmilla Atškasov viivad Tartus läbi motiveeriva intervjueerimise koolituse sotsiaaltöö ametnikele. Koolitus toimub 15. detsembril 2011 Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1C. Koolitus on suunatud ametnikele, kes oma töös suhtlevad raskete klientidega ja teevad seda valdavalt intervjuu, vestluse vormis. Ühe päeva jooksul keskendutakse motiveeriva intervjueerimise põhimõtetele ja põhioskustele nagu avatud ja aktiivne kuulamine, …

Motiveeriva Interjueerimise koolitus Tartu Linnavalitsuse sotsiaaltöö ametnikeleRead more

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo