Motiveeriva Interjueerimise koolitus Tartu Linnavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele

EMITA liikmed Inge Johanson ja Ljudmilla Atškasov viivad Tartus läbi motiveeriva intervjueerimise koolituse sotsiaaltöö ametnikele.

Koolitus toimub 15. detsembril 2011 Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1C.

Koolitus on suunatud ametnikele, kes oma töös suhtlevad raskete klientidega ja teevad seda valdavalt intervjuu, vestluse vormis. Ühe päeva jooksul keskendutakse motiveeriva intervjueerimise põhimõtetele ja põhioskustele nagu avatud ja aktiivne kuulamine, peegeldamine, käitumise kinnitamine ja kokkuvõtete tegemine.

Koolituse läbinu saab Haridusministeeriumi poolt aktsepteeritud kava alusel tunnistuse, mis väljastatakse MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse TEAN poolt.