MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE KOOLITUSED VANGLATEENISTUSE AMETNIKELE

EMITA liikmed Irja Koikson, Maret Sildala, Denis Ostrovski, Ulvi Uulimaa-Margus, Piret Adrik, Teresa Škaperina on tegevad motiveeriva intervjueerimise treenerid Eesti vanglasüsteemis.

Koolitusi korraldab Sisekaitseakadeemia justiitskolledž Justiitsministeeriumi vanglate osakonna tellimusel.

Koolituste sihtgrupiks on vanglateenistuse ametnikud, kes oma töö iseloomust lähtuvalt  suhtlevad raskete klientidega ja teevad seda valdavalt intervjuu, vestluse vormis.

Senise hea praktika kohaselt on vanglasüsteemis rakendatud 2- päevaseid koolitusi, millele järgneb kuu või kahe möödumisel, peale mõningast harjutamist ja eneseanalüüsi üks superviseeriv koolituspäev.

Koolitustel keskendutakse MI põhimõtete ja oskuste omandamisele muutustejutu esile kutsumise kontekstis ning erinevate strateegiate kasutamisele muutustetsükli erinevates faasides.

Koolituse läbinud saavad Justiitskolledži poolt  väljastatud tunnistuse.