Motiveeriva Interjueerimise koolitus politseiametnikele

EMITA liige Ljudmilla Atškasov ja kaaskoolitaja Imbi Suun viivad Tartus läbi motiveeriva intervjueerimise koolituse Lõuna prefekruuri ennetusteenistuse politseiametnikele.

Koolitus toimub 24.-25. jaanuaril 2012 Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1C.

Kahe päeva jooksul keskendutakse motiveeriva intervjueerimise põhimõtetele ja põhioskustele nagu avatud ja aktiivne kuulamine, peegeldamine, käitumise kinnitamine, vastupanuga toimetulek ja kokkuvõtete tegemine, muutusevestluse läbiviimine. Esimesel koolituspäeval saadud teoreetilisi teadmisi rakendatakse praktikas teisel koolituspäeval videotreeningus.

Koolituse läbinu saab Haridusministeeriumi poolt aktsepteeritud kava alusel tunnistuse, mis väljastatakse MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse TEAN poolt.