MI koolitused Tervise Arengu Instituudis

2010-2011 töötati välja ja toimusid esmatasandi tervishoiutöötajatele järgmised motiveeriva intervjueerimise tehnikal põhinevad koolitused:

  • Sissejuhatus eluviisi muutusi motiveerivasse nõustamisse
  • Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja nõustamine
  • Motiveeriv intervjueerimine toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemal

Koolitused on mõeldud esmatasandi tervishoiutöötajatele, sh perearstid ja pereõed, tervisenõustajad.

Sissejuhatava koolituse ette valmistamisel ning läbi viimisel lõid kaasa nii MI treenerid kui ka perearstid ja sisuliste koolituste osas perearstid. EMITA võrgustiku liikmetest oli kaasatud 5 liiget: Ruth Kalda, Anneli Rätsep, Inga Karton, Tõnu Jürjen, Ulvi Uulimaa-Margus. Tegevuste raames rahastati Stephen Rollnick, William R. Miller, Christopher C. Butler  „Motivational interviewing in health care“ eestikeelne esmakordne väljaandmine. Raamatu tõlkis ja kirjastas Ajakirjade kirjastus, sisutoimetajateks olid Inga Karton ja Ruth Kalda. Eestikeelne esmaväljaanne on koolitusel osalejatele tasuta jagamiseks.

Tegevusi rahastas Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011“ raames ja programmi elluviijaks on Tervise Arengu Instituut.

Toimuvate koolituste kohta leiab infot siit.