Motiveeriva Intervjueerimise baaskoolitus Pärnumaal

EMITA korraldab 26.04-27.04. ja 29.05. 2012 Pärnumaal motiveeriva intervjueerimise (MI) sissejuhatava treeningu. Koolitus on mõeldud eelkõige
neile, kes töötavad motiveerimist vajavate klientidega, nt. sotsiaalkonsultandid, juhtumikorraldajad; noorukitega töötajad nt.  sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid; patsientidega töötajad nt. psühholoogid psühhiaatriahaigla päevakeskusest; karistatud isikutega töötajad nt.  kriminaalhooldusametnikud, politsei noorsootöötajad.

Koolitus toimub Eakate Avahooldusekeskuses, Metsa 10, Pärnu.

Treeneriteks EMITA liikmed Irja Koikson ja Inga Karton.

Kolme päeva kogumaksumus on 60 EUR, grupi suuruseks maksimaalselt 15  inimest.

Koolituse kirjeldusega saad tutvuda SIIN