EMITA üldkoosolek 5. mail Mäo ristis

EMITA liikmed kogunevad selleaastasele üldkoosolekule 5. mail kell 10.00 Mäo ristis Sämmi Grilli konverentsisaalis (vt asukohta: www.sammigrill.ee/?c=konverentsisaal&l=et).

Olulisimate otsustamist vajavate punktidena on päevakorras:

  1. Aastaaruande kinnitamine
  2. Juhatuse liikmete ümbervalimine
  3. Põhikirja muudatuste kinnitamine
  4. Järgmise aasta tegevuskava arutamine ja kinnitamine

Päeva teises pooles toimub praktiline töötuba uute treeningharjutuste läbiproovimiseks ja analüüsiks.