MINT TNT/Forum 2011 Sheffieldis

2011 aasta MINT võrgustiku korraldatud foorumil osales kolm eest MI treenerit: Inga, Tõnu ja Ulvi.

MINT liikmed Tõnu, Inga ja Ulvi (paremalt vasakule) koos superviisor Ray’ga USA-st pidulikul vastuvõtul Sheffieldi raekojas

Tavapäraselt eelneb foorumile uute treenerite treening (TNT), mille 2011 aastal läbisid ka Tõnu ja Ulvi ning viimasega paralleelselt ka eel-töötoad MINT ’vanadele’ olijatele. Juba traditsiooniliselt oli ka sel korral osalejatel võimalus ühes eel-töötoas osa saada Billi ja Stepheni dünaamilisest duost ja uutest ideedest.

Eel-töötuba Bill Miller’i ja Stephen Rollnick’i eestvedamisel

MINT foorum kujutab endast konverentsi formaadis üritust, kus plenaarsessioonid vahelduvad paralleelsessioonidega, kus põhirõhk on praktilistel töötubadel. Ühe sellise töötoa sisustasime ka oma väikse Eesti grupi poolt. Töötuba oli tõsiselt rahvusvaheline, kaasa lõid kolleegid Rootsist, Kanadast, Jaapanist, Saksamaalt, Hollandist, Taaanist.

Meie töötuba jaapanlase kaamera läbi: osalejate ‘äraostmiseks’ kaasas olnud šokolaadi täiendavad võimalused ehk käigupealt leitutautd vahend kuidas tuvustada Eestit

Asjaliku sisu kõrval on samavõrra oluline nende üritustega kaasas käiv liikmete sotsiaalne suhtlus. MINT liikmeid on rohkem kui 30-st riigist maailma eri paigust, kellede jaoks on foorumid ja konverentsid suurepärane võimalus kohata oma häid sõpru, kolleege silmast silma. Vabas õhkonnas suhtlemist toetavad nii korraldajate poolt kavandatud meeleolukad koosviibimised …

MINT liikmed tantsimas iiri bändi saatel, kes õpetasid rahvale iiri tantse

… kui ka vabalt kujunevad vähem või rohkem kindlad kaaskonnad õhtusöökideks. Eesti adopteeriti 2009 aasta Sitges’is (Hispaania) toimunud TNT/Forum’il Kanada poolt. Eriliselt südamlikud suhted tekkisid siis lisaks Kanada kaaslastele veel MINT liikmetega Uus-Meremaalt, Inglismaalt ja Austraaliast. Nii vanad kui uued tutvused kinnistusid ka nüüd Inglismaal.

Eesti, Kanada, Uus-Meremaa, USA kaaskond viimasel õhtul

MINT foorumid toimuvad iga-aastaselt vaheldumisi Euroopas ja USA’s. 2012 TNT/Forum toimub USA’s Fort Wayne, Indiana’s. 2013 aasta üritus leiab seega aset taas kuskil Euroopas. Täpse koha osas on lõplik otsus veel MINT juhatuse poolt tegemisel. Üheks korraldajariigiks kandideerib ka Eesti. Näpud risti!

 

Inga Karton