2. märtsi MI-d tutvustava seminari kokkuvõte ja materjalid

Selle aasta 2. märtsil aset leidnud esimest EMITA motiveerina intervjueerimise seminari võib pidada igati õnnestunuks. Algselt väiksemasse ringi planeeritud ja eelkõige partneritele suunatud seminar võttis suure huvi tõttu lõpuks väikse konverentsi mõõdu. Kokku oli seminarile registreerunud 136 inimest, kohale tuli 122 inimest, neid võtsid vastu 11 EMITA liiget.

Seminaril osalejad koos korraldajatega (esiridades) pr Maris Jesse tervituskõnet kuulamas

Osalejate tagasiside toimunule oli väga positiivne ja toetav. Kiidusõnu jätkus nii ettekannetele kui ka töötubadele, aga loomulikult ennekõike meetodile enesele.

Kuna seminaril osalejad olid väga erineva ettevalmistusega MI osas ning erinevate ootustega, siis oli ka tagasiside üsna eripalgeline. Oli osalejaid, kes tulid pigem uurima, mis asi on MI ning ka osalejaid, kes ootasid olemasolevale teadmisele/kogemusele praktilistest töötubadest lisa ning soovisid kuulda, mis mujal maailmas antud valdkonnas toimub. Kokkuvõttes jäädi seminariga väga rahule, eriti toodi välja MI alase üldise teadmise õppimist ja/või taasõppimist. Kõlama jäi, et vaatamata erinevale taustale MI-st, oli osalejate arvates tegemist pigem olemasolevate teadmiste süstematiseerimise ja taasõppimise, kui täiesti uue teadmise omandamisega.

Praktilisi töötubasid oli kokku kolm. Neist arvukaimat, umbes 50 osalejaga MI-d tutvustavat töötuba vedasid rahvusvahelisse võrgustikku kuuluvad EMITA liikmed Inga ja Tõnu ning neid toetas MI kodeerimise ja superviseerimise (MITI) poole pealt Kärolin.

 Praktilise MI-d tutvustava töötoa läbiviijad Tõnu, Inga ja Kärolin

Sellise arvuka osavõtjate hulgaga praktilise töötoa läbi viimine oli treeneritele parajaks väljakutseks. Tänu osalejate aktiivsusele ja kaasalöömislustile sai sellest meeldiv ja kasulik kogemus kõigi jaoks.

Lisaks eelpoolnimetatud töötoale toimusid veel töötoad MI rakendajatele meditsiinivaldkonnas ning rakendajatele, kes töötavad vanglates, sotsiaalhoolekandes ning mujal (va tervishoid). Töötubade läbiviijateks olid vastava ala praktikutest MI treenerid ning sisuks oli pigem kogemuste jagamine kui uute oskuste õpetamine.

Väike valik töötubadele antud tagasisidemes kõlama jäänud ideedest MI õppimise, taasõppimise ja kasutamise kohta:

  • MI tehnikastest antud ülevaade aitas paremini aru saada MI olemusest ning arendada enda kliendikeskset lähenemist.
  • Ma õppisin kuidas tuua esile patsiendi vastutus (praktilised ülesanded ja harjutused).
  • Ma õppisin peegeldamist, vastupanuga leppimist, ambivalentsuse väljatoomist.
  • MI on meetod, mis sobib väga erinevatesse valdkondadesse (spetsialistidele kasutamiseks) mida on võimalik ka hästi edasi anda.

Märkimisväärselt mitmeid kordi toodi tagasisidemes välja, kuivõrd hästi rakendatav ja vajalik on MI erinevates valdkondades ning kui oluline on, et Eestis on olemas organisatsioon, kes sellega tegeleb. Edaspidiselt sooviti eelkõige rohkem koolitusi ning teavet, millal ja kus toimuvad järgmised MI koolitused ja sissejuhatavad seminarid. Selles osas, milline võiks olla edaspidiselt analoogsete seminaride osalejaskond, jagunesid arvamused laias laastus kaheks: oli neid, kes sooviksid oma teadmisi koguda, lihvida sarnase taseme ja taustaga kaaslaste hulgas ja oli neid, kes ootaksid veel eriilmelisemat seltskonda, seda just rakendusala mitmekesisust silmas pidades.

Töötoas osalejad praktilist harjutust tegemas

Läbi mitmete praktiliste harjutuste said seminaril osalejad aimu MI olemusest ja vaimsusest ning põhivõtetest. MI vaimsusele omaselt oli töötubades põhirõhk koostööl, osalejate kogemuse esilekutsumisel ja tugevdamisel.

Töötoas osalejad oma teadmisi testimas

Selline interaktiivne viis oskuste omandamiseks tundus ka osalejatele sobivat. Eri elualadelt ja Eestimaa paigust kokku tulnud osalised kohanesid ruttu ja töötasid huviga kaasa. Seminarilt kogutud ideed ja ettepanekud on EMITA rahvale suurepäraseks aluseks edaspidiste tegevuste planeerimisel, seda eriti arendamise ja koolituse valdkonnas.

Tore üritus sai toimuda tänu Tervise Arengu Instituudi lahkele pakkumisele oma ruume kasutada ja oluline panus selles, et kurk kuivaks ei jääks oli Aura veel. Ja vastuseks lugematutele küsimustele: jah, selliste suurele ringile MI-d tutvustavate üritustega on meil kindlasti plaanis jätkata, kui mitte tihemini, siis korra aastas.

Täname koolitajaid ja abilisi, kes kõik toimetasid vabatahtlikena ning andsid suure panuse ürituse õnnestumisse.

Seekordse seminari materjalid leiad SIIT