MITI töötuba

MITI nimeline töötuba EMITA liikmetele toimub 7. aprillil, algusega kell 10.00 Mäo Grillis, sisutatud saab terve päev.

Eeltööks on ühe enda MI intervjuu salvestamine eesmärgiga saada tagasiside oma MI oskuste rakendamise kohta.

Eeltöö ei ole kohustuslik, vaid soovituslik. See on hea võimalus saada struktureeritud tagasiside oma intervjuule. Tagasiside põhjal toimub 7. aprillil ka supervisioon.