Motiveerivad töötoad meeskondadele

Nii nagu inimesed, on ka organisatsioonid pidevas arengu protsessis. Kerkib küsimus kuidas viia muutusi ellu ja leida häid lahendusi ühtse meeskonnana, kaaslaste toel?

Meil on siiras heameel teatada, et nüüdsest saab EMITA toetada ka organisatsioonide arengut läbi meeskondedele suunatud töötubade. Motiveerivad töötoad meeskondadele tuginevad motiveerimise kunsti pärli – motiveeriva intervjueerimise – olemusele ja selle rakendamise kunstile meeskonnatöös. See on koosolemise ja -töötamise vorm, kus avatakse juba olemas olev unikaalne potentsiaal ja tugevdatakse seda.

Töötoad kasvavad välja just teie vajadustest ja võimalustest – loovalt ja paindlikult. Teie meeskonna poolt probleemipüstitus, meie poolt erinevad harjutused ja tegevused, mis soodustavad meeskonnaliikmete enda teadmiste, oskuste ja motivatsiooni avaldumist. Lisaks probleemi lahendusele saadakse ka väärt kogemus koostegemisest.

„Leides edasi liikumiseks vajaliku jõu ja ressursi enda seest, oleme varustatud võitmatu jõuga. Meeskonnana ühtselt sellel avastusretkel olles kogeme aga lisaks veel ka suurt tuge ja ühtsustunnet.“

 

Täpsema info töötubade kohta leiad SIIT.

Töötubasid viivad läbi psühholoogid Inga Karton ja Helena Väljaste.

Kontakt: emita.vorgustik@gmail.com; tel + 372 56 96 26 23