MI baaskoolitus Tallinna Lastehaiglas

Ajavahemikul 15.01- 26.02.2014 viisid MI treenerid Anu Stamberg ja Tiina Tõemets läbi MI baaskoolituse Tallinna Lastehaiglas nõustamisega tegelevatele arstidele ja õdedele (14 osalejat). Kokku toimus 6 koolitusmoodulit kestusega 4 tundi nädalase intervalliga. Koolituse vahelisel ajal tegid osalejad iseseisvalt tööd teoreetilise materjaliga ning praktiseerisid patsientide vastuvõtul õpitud oskusi.

Koolituse tagasisides tõid osalejad välja, et sellist koolitust vajaksid kõik nõustamisega tegelevad inimesed ning eriti väärtuslikuks peeti seda, et koolituse vahelisel ajal sai praktiliselt harjutada ning siis järgmisel moodulil tagasisidet oma kogemustele. Samuti väärtustati seda, et sai praktilisi patsiendi juhtumeid arutada ning julgust keeruliste juhtumitega toimetulekuks.