Motiveeriva Intervjueerimise koolitus rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuseid osutavatele spetsialistidele

16.12-17.12.13 toimub Tartus Motiveeriva Intervjueerimise koolitus rehabilitatsiooni-ja erihoolekandeteenuseid osutavatele spetsialistidele

MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN kutsub spetsialiste, kes suhtlevad oma töös raskete klientidega/patsientidega ja kasutavad igapäevaselt oma töös intervjuu meetodit, 2-päevasele koolitusele

Koolituse hind: 130 eurot. Hind sisaldab koolitusematerjale ja kohvipause.

Osalejate arv on piiratud, grupi maksimaalseks suuruseks on 12 inimest, koolitus toimub vähemalt 8 osaleja korral.

Kahepäevase koolitus eesimesel päeval keskendutakse motiveeriva intervjueerimise olemusele, põhimõtetele ja põhioskustele nagu avatud ja aktiivne kuulamine, peegeldamine, käitumise kinnitamine ja kokkuvõtete tegemine ja tehnikatele. Teisel päeval praktiseeritakse oskusi videotreeningu abil.

Koolituse läbinu saab Haridusministeeriumi poolt aktsepteeritud õppekava alusel tunnistuse, mis väljastatakse MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse TEAN poolt.

Eesmärk: Koolituse läbinud saavad põhiteadmised motiveerivast intervjueerimisest ja oskavad edaspidi oma töös klientidega õpitut rakendada. Kursuse läbides on võimalik läbida jätkukoolitus EMITAs (Eesti Motveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon).
Õppekava maht: 16 tundi
Koht: AJK Kliinik, II korrus, Sõbra 54, Tartu

Koolitajad: EMITA liikmed Inge Johanson ja Ljudmilla Atškasov

Palume end koolitusele registreerida hiljemalt 12. detsembriks 2013 meiliaadressile teankoolitus@gmail.com Registreerunutele saadetakse täpne koolituse ajakava enne koolituse toimumist.