Motiveeriva intervjueerimise baaskoolitus Lääne maakonnas, Haapsalus

Lääne maakonna alaealiste komisjoni tellimusel toimus ajavahemikul 13.06 – 12.09. 2013.a. EMITA poolt korraldatud motiveeriva intervjueerimise algtaseme 3-päevane koolitus, mis andis ülevaate MI meetodist ja rakendamise võimalustest igapäevases töövaldkonnas. Koolituse sihtgrupiks oli alaealiste komisjoni liikmed, sotsiaaltöötajad omavalitsusest ja rehabilitatsioonikeskusest, psühholoogid, õpetajad ja lastekaitse spetsialistid.

Koolitus toimus 13. – 14. juuni ja kolmas päev toimus 12. september  (Ehte 9 Haapsalus), kell 10.00 – 16.30.

Koolitust viisid läbi EMITA treenerid Irja Koikson ja Elina Malleus.