EMITA treenerikoolitus 2013

1.juuli 2013.a oli MTÜ EMITA jaoks märkimisväärne päev. Kaheksa inimest lõpetas sel päeval esimese meie ühingu korraldatud treenerikoolituse. Koolitusele pääsemiseks pidid kandidaadid lisaks motivatsioonikirjale esitama oma töönäidised, milles demonstreerisid MI oskusi. Peale kahepäevast treeningut läksid õppijad koolitusi läbi viima, et 1.juulil toimuval supervisioonipäeval kogemusi reflekteerida ning oma edasist arengut MI treenerina planeerida. Treenerikoolituse viisid läbi Inga Karton ja Tõnu Jürjen.

Mida koolitatavad ise sellest kõigest arvasid?

“Minu jaoks oli koolitus eelkõige äärmiselt inspireeriv ning täpselt meelepäraselt elamusi pakkuv (ise katsetamine ja nn vette hüppamine). Ääretult vajalik oli ka ise koolituse läbi viimine, sest siis saavutas ka treenerikoolitus täiesti uue mõõtme.” Elina

“Me ei saa treenida inimesi omaks võtma ja kasutama MI paradigmat ja filosoofiat. Me saame aidata, anda jagada. Kas õppijad omandavad või ei omanda MI-d, ei sõltu sinust kui õpetajast, vaid sinu võimekusest mõista õppija loogikat ja aidata luua uusi mõtlemise mudeleid. Keskmes on õppija ja õppimine mitte õpetaja ja õpetamine. Lepi sellega, et õppijate MI omandamine ei ole südnmus vaid protsess, mis võib võtta erinevalt aega.” Anneli

“Minu peamine môte, mida ei tahaks hetkekski unustada ja mille teadmine maailma selgeks lôi oli järgmine: unusta ära, et oled treener, keskendu MI-le kohaselt kliendi ehk treenitava vajadustele.” Kärolin

“MI avastamine on nii meeldiv tegevus, et seda tahaks kogeda igas päevas. Tore kui MI-kaid saab palju ja selline mõtteviis juurdub erinevatesse praktikatesse. Koolitus viis kokku mõnusate inimestega, kes MI seemneid kaasas kannavad ja neid igal võimalusel jagavad. Olen oma MI puu kasvama pannud, katsun teda viljakana hoida.” Tiina