EMITA ja Tartu Linnavalitsus on sõlminud koostöölepingu

EMITA ja Tartu Linnavalitsus on sõlminud koostöölepingu projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames, mille tulemusena meie koolitajad viivad 2015 aasta jooksul läbi 10 kahepäevast motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolitust kokku 168-le koolitatavale. Osalejad on Kaagvere Erikooli, Tapa Erikooli, Jõhvi Noorukite Ravi- ja Rehabilitatsioonikeskuse, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli, Tartu Herbert Masingu Kooli ja Tallinna Laste Turvakeskuse töötajad. Lähemalt projekti kohta saab lugeda Tartu LV kodulehelt.