2015 aasta uute MI treenerite koolitused Euroopas ja Eestis

2015 aasta rahvusvaheline MINT võrgustiku poolt korraldatud uute treenerite treening toimub 12.-14. oktoobril Berliinis, Saksamaal. Rahvusvaheline MINT treening toimub kahes 40 osalejaga grupis ning on inglise keeles. Täpsemad kandideerimise tingimused ja juhised leiad MINT kodulehelt.

MINT treeningu eelselt korraldab EMITA Eesti kohaliku uute treenerite koolituse, treeneriteks Inga Karton ja Tõnu Jürjen. Treeningu esimesed kaks päeva toimuvad 12.-13. mai Tartus, kolmas lepitakse osalejatega jooksvalt kokku. Osavõtu tasu on EMITA liikmetele 100 eurot ja mitteliikmetele 200 eurot ning sisaldab ruumirenti, materjale, kohvipause ja intervjuu kodeeringut ning tagasisidet.

Treeningule on oodatud kõik MI praktiseerijad, kes on MI baastreeningule lisaks läbinud veel vähemalt kahe päeva ulatuses superviseeritud edasijõudnute treeninguid (ehk treeningud, mille eelduseks oli baasmooduli läbimine ja kus anti sooritustele ka sisulist tagasisidet) ning soovivad oma kogemusi teistele edasi anda.

Kohalikule treenerite treeningule kandideerimiseks on vaja esitada MITI kodeeringuks 20 minuti pikkune kliendijuhtumi audiosalvestus koos sinna juurde kuuluva analüüsiga ning 1-1,5 lehekülje pikkune motivatsioonikiri, milles käsitletakse oma senist arengut MI praktikuna ning enda arenguvajadusi ja plaane treenerina. Täpsemad juhised audiosalvestuseks ning motivatsioonikirjaks saadetakse soovi avaldanutele meili peale.

Oma soovist treeningul osaleda palun anda teada meiliaadressile info@emita.ee hiljemalt 12. aprilliks. Samal meiliaadressil saab küsida ka täiendavat infot.