MI omandamise tasemed

Sissejuhatavad ja algtasemel treeningud:

Individuaalõpe ja enese-treening – enamlevinud meetod, kus õpitakse materjale ja treeningvideoid uurides.

Sissejuhatus MI-se – kuni ühe päeva pikkune (1-2 h kuni 1-2 päeva) treening viib kurssi MI baaspõhimõtete ja meetoditega. Formaat on ennekõike didaktiline, mõningate näidetega (videos, kohapeal) illustreeritud, sõltuvalt auditooriumist võib sisaldada ka mõningaid lihtsamaid harjutusi.

Eesmärk: saada MI-ga tuttavaks

Algtase – kontakttundidega treening MI vaimsusest ja meetodist aru saamiseks ning mõningase praktilise nõustamisalase kogemuse pakkumiseks. Sisaldab segu õpetusest, näitlikustamisest ning praktilisest kogemusest. Treeningu võib parema vahepealse praktiseerimise ja kogemuse omandamiseks jagada pikema perioodi peale väiksemateks sessioonideks (nt 4 kuu jooksul neli 4 tunnist sessiooni).

Eesmärk: arendada MI oskusi; pikkus 2-3 päeva

Kesktasemel ja edasijõudnute treeningud

Mõeldud neile, kes on omandanud baasoskused ning kellel peale mõningast praktiseerimist on tekkinud vajadus edasijõudnute tasemel kliiniliseks treeninguks. Sisaldab rohkem demonstratsioone ja praktilisis ülesandeid ja vähem didaktilist materjali.

Eesmärk: viia MI oskuses järgmisele tasemele, oskuste viimistlemine; pikkus 2-3 päeva.

Superviisori ehk järelvaataja treeningud

Eesmärgiks on koolitada eksperte, kes vastutaksid treeningute ja supervisiooni eest praktiseerimise kohtadel ehk kogemuse omandamise jätkumise eest. Treening hõlmab praktiseerimise jälgimise ning kliendijuhtumite lindistuste kodeerimise oskuste ettevalmistamist.

Eesmärk: õpetada/treenida MI-d kohtadel, toetada grupiliikmete arengut; pikkus 2-3 päeva.

Uute treenerite treenimine

Uute treenerite treenimise (Training for New Trainers – TNT) kursused on kavandatud nende jaoks, kes soovivad aidata teisi MI omandamisel. Osalejad omandavad laia ja paindliku treeningharjutuste kogumi, mida nad saavad kasutada erinevate treeningprogrammide ette valmistamiseks.

Eesmärk: õppida kuidas aidata teisel omandada MI oskusi; pikkus 3-4 päeva.