Seminar 3.novembril

Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond korraldas 3. novembril  2011 Tartu linna Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Koolide võrgustike võtmeisikutele ja Tartu linna noortekeskuste esindajatele seminaripäeva, mis toimus Antoniuse hotellis Tartus. Üritust rahastasid Tartu Linnavalitsus, Eesti Haigekassa ja Tervise arengu Instituut.

Seminari eesmärgiks oli tõsta osalejate teadlikust noorte ja alaealiste sõltuvusprobleemidest, sümptomitest ja abi saamise võimalustest Eesti Vabariigis ning avardada motiveeriva intervjuu kui uudse tehnika kasutamisvõimalust.

Seminari viisid läbi EMITA liikmed Inge Johanson ja Ljudmilla Atškasov, kes ka ise töötavad riskigrupi lastega.