MI omandamise kaheksa astet

Miller, W.R. & Moyers, T.B. (2007). Eight stages in learning Motivational Interviewing. Journal of Teaching in the Addictions, 5, 3-17.

  1. MI üldine vaimsus – Overall Spirit of MI
  2. PAKK: Kliendi-kesksed nõustamisoskused – OARS: Client-Centered Counseling Skills
  3. Muutustejutu ja samaksjäämisjutu ära tundmine – Recognizing Change Talk and Sustain Talk
  4. Muutustejutu esiletoomine ja tugevdamine – Eliciting and Strengthening Change Talk
  5. Samaksjäämisjutu ja vastasseisuga kaasaminek – Rolling with Sustain Talk and Resistance
  6. Muutuste plaani arendamine –Developing a Change Plan
  7. Kliendi pühendumuse tugevdamine – Consolidating Client Commitment
  8. Ümberlülitamine MI ja teiste nõustamismeetodite vahel – Switching Between MI and Other Counseling Methods