Muutusid EMITA nimetus ja liikmeks vastuvõtmise tingimused

Üheks sügisese üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli vajadus muuta põhikirja. Põhikirja oli ennekõike vaja muuta selles osas, et avada oma uksed palju laiemale ringile MI-st huvitujatele, kui seni, sest EMITA liikmed tõid sellesuvisel seminaril välja soovi olla avatud ja toeks rohkematele MI-katele, kui see algselt plaanitud oli. See tähendab, et algselt vaid MI treenereid koondama loodud ühingust sai MI rakendajate ja treenerite ühing. Alates koosolekust saavad EMITA-sse kuuluda kõik MI huvilised, kes on läbinud 3-päevase algtaseme koolituse, selleks on vaja kirjutada motivatsioonikiri millele lisada EMITA liikme soovitus.

Muutub liikmeskond, muutub ka nimi. Kuna aga EMITA on juba oma meeldejääval moel sööbinud nii liikmete kui partnerite mälusse, siis proovisime sõnastada meie uut olemust läbi olemasoleva nimelühendi: Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioonist sai Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon.