Motiveerivate nõustamisoskuste sissejuhatavad koolitused Päästeametis

Päästeameti tellimusel viib EMITA ajavahemikul 01.-13.11.2013 läbi sissejuhatavad koolitused „Motiveerivad nõustamisoskused päästeala ennetustöös“. Koolituse sihtgrupiks on piirkondlike ennetustöö büroode töötajad Lääne-, Põhja-, Lõuna- ja Ida regioonist. Treeneriteks on EMITA liikmed Inga Karton, Tiina Tõemets ja Anu Stamberg.