MI ALGTASEME KOOLITUSSEMINARID HTK-s

Tartus asuv Hariduse Tugiteenuste Keskus korraldab 2013.a sügisel neli kolmepäevast MI algtaseme koolitusseminari, mille käigus saavad esmased MI oskused umbes 50 noortega tegelevat spetsialisti. Gruppides on koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid ja karjäärinõustajad, aga ka teised noortega kokku puutuvate erialade esindajad. Huvi motiveeriva intervjueerimise vastu on suur ning kõik grupid täitusid kiiresti. Juba varem MI-ga kokku puutunud ja uute huviliste pinnalt toimuvad järgmisel poolaastal ka koolitusseminarid oskuste süvendatud arendamiseks. Tegevuste eesmärgiks on noortega töötavate spetsialistide nõustamisoskuste arendamine Tartu linnas ja maakonnas ning MI vaimsuse levitamine haridussüsteemis. Koolitusi viivad läbi EMITA liikmed Helena Väljaste ja Tõnu Jürjen.