EMITA V konverents “Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud”

SA Archimedes Noorteagentuur (SANA) ja Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon (EMITA) korraldavad 20. mail 2016 aastal Tallinnas V motiveeriva intervjueerimise konverentsi teemal: „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“

Konverents keskendub noortele ja nende valikutele elus. Sellest tulenevalt on konverentsi sihtgrupiks kõik noortega töötavad isikud, kes soovivad neid nende teel toetada: noorsootöötajad, õpetajad, kriminaalhooldajad, arstid, õed, ametnikud aga loomulikut ka noored ise.

Valikuid saab teha mitmeid. Tervislikke ja ebatervislikke, seadusekuulekaid ja seadust rikkuvaid, hoolivaid ja vähem hoolivaid. Kuidas toetada noort selliselt, et tema tehtud valikud aitaksid tal elus parimal moel toimetada? MI aastakonverents 2016 aitab sul seda avastada!

Konverentsi peaesinejaks on Margo Bristow USA-st, diplomeritud psühholoog ning nõustaja sõltuvuskäitumise valdkonnas, sh narkootikumide kuritarvitamine ja hasartmängud. Ta on töötanud selles vallas nii täiskasvanute, teismeliste ning nende vanematega üle 25 aasta, samuti tegelenud nende teemadega laiemalt, olles näiteks Illinoisi hasartmängu nõukogu president ja juhatuse liige. Tal on kogemusi keskkoolist, kus ta on nõustanud ning koordineerinud „turvalise kooli“ projekti, erinevatest kolledzitest ja ülikoolidest, kus on õpetanud nõustamist sõltuvuskäitumise puhul, nõustamispsühholoogiat ja juhendamist. Tal on erapraksis, kus ta pakub psühhoteraapiat, nõustamist ja koolitusi täiskasvanutele ning noorukitele grupi, individuaal- ja pereseansside vormis. Margo on MINT võrgustiku liige.

Lisaks löövad konverentsil kaasa nii noored ise kui mitmete lastele, noortele ja nende peredele või õpetajatele suunatud projetkide või programmide eestkõnelejad nagu Murdepunkt, Tuluke, Hooliv klass, Mitmedimensiooniline pereteraapia, Imelised aastad, Kiusamisvaba kool. Seda, kas ja kuidas see muljetavaldav loetelu on seotud MI-ga, saad kuulda ja kogeda konverentsil.

Konverentsi kohta täpsemalt meie kodulehe rubriigis KONVERENTS 2016 või SANA kodulehel.