EMITA osales konverentsil “Teel Heaolukogukonda”

10.novembril 2015.a Narvas toimunud konverentsil “Teel Heolukogukonda” osales EMITA liige ja koolitaja Anneli Rätsep, kes pidas ettekande ning viis läbi 1,5 tunnise töötoa. Tegemist oli Tervise Arengu Instituudi (TAI), Terve Eesti SA (TESA) ja Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku (ETLV) Norra finantsmehhanismist rahastatud projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades” lõpukonverentsiga. Konverentsil tutvustati kolmes kohalikus omavalitsuses ellu viidud kohaliku alkoholipoliitika pilootprogrammi tegevusi ning läbi viidud uuringut, häid praktikaid paikkonna heaolu suurendamiseks, koostöösuhete loomise ja inimeste motiveerimise võimalusi käitumise muutmiseks (motiveeriv intervjueerimine). Viieteistminutilise ettekande eesmärk oli jagada osalejatega, mis on MI ning töötoas kogeti, kuidas väärtused on inimese motivatsiooni mootoriks – millised väärtused on elus olulised, kuidas praegu elan oma väärtuste järgi ja kuidas muutus, mida soovin oma elus teha on seotud minu väärtustega.

EMITA-l oli roll ka projekti tegevuste läbiviimisel. Nimelt toimusid 2015 aasta juunis ja augustis Tartus, Rakveres, Pärnus ja Tallinnas kahepäevased koolitused sotsiaaltöötajatele „Sotsiaaltöötaja võimalused kogukonna elanike tervise ja heaolu toetamiseks“, millest üks päev pühendati MI õppimisele. Koolitusi viisid läbi EMITA koolitajad Reet Hindus ja Anneli Rätsep. Koolitusel osales üle kaheksakümne sotsiaaltöö valdkonna inimese.