Loodi Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon

EMITA asutati 30. juunil, 2011, Tallinnas.

EMITA-l on 22 asutajaliiget.

Meie eesmärgiks on  tagada kvaliteetne professionaalne motiveeriva intervjueerimise (MI) tase ja jätkusuutlikkus Eestis ning arendada koostööd ja infovahetust nii Eesti kui teiste riikide kolleegidega.