Siim Värv

Siim Värv

Igapäevaselt töötan Tartu Herbert Masingu Koolis arendusjuhina, puutudes igapäevaselt kokku psüühikahäiretega õpilaste ning nende õpetajatega. Motiveeriva intervjueerimisega olen koos käinud alates 2013. aastast, alates 2015. aastast olen läbi viinud MI alaseid treeninguid ja koolitusi. Koolitajana olen töötanud alates tudengipõlve algusest. Esmalt noorte-, aja möödudes ka noortega töötavate inimeste koolitajana. Teemadering on keskendunud peamiselt inimese emotsionaalsele ja seksuaalsele arengule, sotsiaalsele kaasatusele, toimetulekule keerulise käitumisega ning muidugi MI-le.  Lisaks sellele oman töökogemust sotsiaalpedagoogina hariduslike erivajadustega õpilaste koolis, Tartumaa alaealiste komisjoni liikmena, TÜ valikaine ühe läbiviijana, internetinõustajana seksuaaltervise vallas, samuti olen koordineerinud riiklikul tasemel noorsootöötajate täiendkoolitusi.