Pärnumaal toimunud MI baaskoolituse 26.04-27.04. ja 29.05. 2012 kokkuvõte

EMITA esimene täies mahus korraldatud 3-päevane MI baaskoolitus sai toimuda tänu Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja Eakate Avahooldusekeskuse toele. Koolitusel osalejad olid valdavalt sotsiaaltöö taustaga, aga oli ka meditsiinitöötajaid ja psühholoog.

EMITA esimese MI baaskoolituse esimene päev: eelsoojendus kaastreeneri sõnadeta mõistmiseks

Et selle päris oma esimese koolituse lugu paremini jäädvustada, palusime grupiliikmetel kirjutada enda poolt paar mõtet kodulehele ülespanekuks. Lisaks sellele, et teise koolituspäeva lõppedes ristisid osalejad treenerite poolt jagatud MI käsiraamatu „sotsiaaltöötaja piibliks“ kirjutasid nad kursuse lõppedes järgmist:

  • Sotsiaalvaldkonna klienditöös on nr.1 meetod, mis aitab kliendil leida lahendusi ja nõustajal vältida läbipõlemist.
  • MI koolitus on midagi erilist, see on midagi muud, kui lihtsalt „koolitus“. Kui oled saanud teadmised MI-st, siis need saadavad sind kõikjal, nagu koolitajad seda meile esimesel päeval ütlesid – MI on suhtlusstiil.
  • MI on midagi, mida me kasutame oma igapäeva elus ja töös enesele märkamata, kuid on väga hea teooria ja praktika ühendada ning teadvustada endale, mida ma täpselt teen klientidega töötades ja seeläbi muutuda paremaks nõustajaks.
  • MI baaskoolitus andis mulle kindluse, et kliendiga töö on edukas ja tõhus, kui kasutada õigeid töövõtteid, mis on endale nauditavad ja toovad kliendis esile positiivseid muutusi.
  • Koolitus oli tasemel – uued välja kutsed, uus tehnika, selle omandamine võtab aega. Oluline minu jaoks oli peegeldav kuulamine ja vahekokkuvõtete tegemine. Rohkem avatud küsimusi.
  • Alati ei pea olema harjutuse tulemuseks probleemi lahendus, vaid lihtsalt erinevate tehnikate harjutamine. Ja seda ma sain. Enesekindlust rakendamiseks ja arendamiseks sain samuti.

Koolitajad olid asjatundjad, suutsid grupi kaasahaarata, mõtlema panna ja olemas oli positiivne, toetav, avatud õhkkond. Koolituse sisu edasiandmine oli arusaadav, jälgitav ja oli võimalik paralleelselt luua seoseid igapäevatööga. Hea on, et saab koolitusel käsitletud oskusi kohe ka harjutuste näol proovida. MI on reaalselt kasutatav ja hästi töötav.

„MI on konkreetne „tööriist“. „Tööriist“ minu taskus! Mida paremini ma „tööriista“ käsitlen, seda parem ja kaunim on tulem“ – nii kirjutas üks gripiliige oma tagasisidemes ja selle mõtte kenaks illustratsiooniks sai selle treeningu käigus muutuste rattast muutuste lill!

Palju tänu jagus ka meile treeneritena, mis on omakorda märgiks igati kordaläinud koostööst –maksimaalselt saab anda ikka vaid siis, kui on lahkeid ja huvitatud vastuvõtjaid ehk õnnestunud protsess on ennekõike kahepoolne. Alati on ääretult tore olla koos grupiga, kes on avatud ja lugupidav, kes on tulnud portsessis kaasa lööma ja väärtustab kogetut, ennast ja kaaslasi. Meil oli suur au just sellise grupiga oma teadmisi ja kogemusi jagada!

Inga ja Irja