Nõustamine pääste ennetustöös

2014. aastal on EMITA’l rõõm olla partneriks Päästeametile, et osaleda ennetustöö nõustamiskeskse väljaõpe välja töötamisel.

Päästevaldkonna tule- ja veeõnnetuste ennetamisel on muutumas järjest isikukesksemaks. Ennetustöö saab muutuda mõjusamaks, kui päästjad suudavad ennast inimesele lähedasemaks teha, neid mõista ja aidata lähtuvalt just nende vajadustest. Selles aitavad päästevaldkonnas töötavaid inimesi koostööst ja partnerlusest lähtuvad nõustamisoskused. Kuna nendest põhimõtetest lähtub muuhulgas ka motiveeriv intervjueerimine, siis oli ühisosa koostööks kerge tekkima.