MI olemus

Motiveeriva intervjueerimise olemus

Motiveeriv intervjueerimine on isikukeskne, eesmärgile suunatud nõustamismeetod ambivalentsuse lahendamiseks ja positiivse muutuse esilekutsumiseks läbi isiku enesemotivatsiooni välja toomise ning tugevdamise (Rollnick, Miller & Butler, 2008)