MI edasijõudnute koolitus

EMITA korraldab koostöös Eesti Suhtlemistreenerite ühinguga (ESTÜ) 16.-17. jaanuaril 2014 Tartus MI kesktaseme koolituse. Koolituse sihtgrupiks on algtaseme omandanud MI rakendajad, kes soovivad oma oskusi MI-s edasi arendada. Treeneriks Inga Karton.

Koolituse maht on 39 tundi, millest 14 kontakttundi käsitleb teemasid: sihtkäitumine; fookuse hoidmine; muutustejutt ja samaksjäämisjutt; kliendikesksed nõustamisoskused muutustejutu esilekutsumiseks; muutusteplaan; kliendi pühendumuse suurendamine. 25 tundi on iseseisvat tööd: kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna kahe kliendivestluse lindistamist, transkribeerimist ja analüüsi, millest ühele ta saab treeneri(te)lt tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile (MITI).