Lastehoolekande parendamine läbi motiveeriva intervjueerimise koolituse Ambla vallas

Hasartmaksunõukogu rahastas Ambla Vallavalitsuse projekti „Ambla valla lastehoolekande parendamine läbi motiveeriva intervjueerimise koolituse“.  Koolitus sai teoks koostöös MTÜ Eesti Motiveeeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooniga.  Koolitust viisid läbi Ljudmilla Atškasov ja Imbi Suun.

Projekti käigus omandasid 15 Ambla valla laste ja peredega töötavat spetsialisti baasoskused, kuidas viia läbi motiveerivat intervjueerimist toetamaks ja jõustamaks valla lapsi, noori ja peresid.

Laste hoolekande spetsialistide võrgustikku olid kaasatud hariduse-, tervise-, noorsootöö- ja spordivaldkondade inimesed, kes igapäevaselt toetavad ja julgustavad lastega peresid. Erki Korp on öelnud, et teadlikult moodustatud võrgustikes tekib erinevate sektorite esindajate vahel sünergia, mis aitab kaasa terviklikuma lahenduskäigu leidmisele. Seetõttu on Ambla Valla laste võrgustiku kaasatud erinevate elualade spetsialistid, kes igapäevaselt tegelevad eelkõige noorte ja lastega. Võrgustikutöö parandamiseks on planeeritud mitmeid koolitusi, et spetsialistid lähtuksid töös sarnastest töömeetoditest. Ühised töömeetodid kergendavad tööd erinevatel tasanditel. Võrgustiku esimene pikem kolme päevane koolitus oli motiveeriva intervjueerimise nõustamismeetodi tutvustamine spetsialistidele.

Motiveeriv intervjueerimine on nõustamismeetod, mis on sobilik, kui klient on valmis kaaluma võimalikku muutust oma elus, kuid ta on kahevahel või vajab toetust uue käitumisharjumise juurutamisel. Motiveeriva intervjueerimise nõustamismeetodist on väga palju abi töös raskete lastega.

Kersti Suun-Deket
Lastekaitsespetsialist
Ambla vald