EMITA üldkogu 3.mail, 2014.a.

EMITA üldkogu koosolek toimub laupäeval, 3. mail, 2014.a.

Sellel aastal on päevakorras järgnevad teemad:

  1. Ülevaade eelmisest tegevusaastast ja majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Juhatuse liikmete valimine
  3. Raamatupidamise eeskirja ja raamatupidamise kulude piirmäära kinnitamine
  4. EMITA kooli loomise plaanide üle vaatamine
  5. SWOT analüüsi tulemused ja arengukava edasi arendamine
  6. EMITA liikmete arenguvõimaluste toetamine: MITI kodeeringud, töötubade sisu
  7. MINT võrgustiku suundade võimalikud mõjud EMITA tegevusele: treeneri kutse omistamine, MINT Eesti alaüksuse loomine
Loomulikult leiame aega, et ühiseid tegemisi meenutada ja üksteise toimetamistega endid kurssi viia.
Kohtumiseni!