EMITA osales 21.oktoobril “Haridusfestival 2015”-l Tartus

EMITA liige ja koolitaja Ljudmilla Atškasov rääkis osalejatele sellest, mis on MI ja kuidas ning millistel juhtudel rakendada MI oskusi laste, oma kolleegide või lähedastega suheldes. Leiti, et MI-d kasutades on spetsialistil rohkem teadmisi, kuidas oma klienti motiveerida soovitud muudatust oma elus ellu viima või siis suunata õpilasi ja nende vanemaid üldse probleemi nägema/mõistma ja sellega tegelema. Täpsemalt Haridusfestivalist loe http://www.haridusfestival.tartu.ee/

MI teema aktuaalsus sellel haridusfestivalil tulenes ka projektist TULUKE, mille eesmärgiks on muuta kool huvitavamaks, toredamaks ja avatumaks paigaks nii õpilaste-õpetajate kui ka kooliga seotud teiste kogukonnaliikmete jaoks. Selleks pööratakse tähelepanu infovahetusele ja kogukonna kaastatusele. Projekti raames saavad erinevate koolide töötajad erinevaid koolitusi, sh ka Motiveeriva Intervjueerimise 2-päevase baaskoolituse. Projekti kohta lähemalt saad lugeda siit: www.tartu.ee/tuluke