Miks MI? Juba esimesel kohtumisel tundus MI olevat justkui vana sõber. Tundsin ta kohe ära, kuigi MI avastamist jätkan tänaseni – nii nagu see heade sõprade puhul ikka on. Hindan MI juures selle terviklikkust, tõenduspõhisust ja universaalsust. Mis aga eriti kõnetab, on MI vaimsus – austus, hoolimine, partnerlus, esilekutsumine. Samas ei piisa vaid vaimsuse kandmisest, vaid oluline on kombineerida MI selle terviklikkuses koos tehnikate ja MI põhiprotsesside. Just see annab MI-ga töötades igati nauditava eduelamuse.

Haridus ja töö: Olen töötanud koolitajana alates tudengipõlve algusest. Esmalt noorte-, aja möödudes ka noortega töötavate inimeste koolitajana. Teemadering keskendub peamiselt inimese emotsionaalsele ja seksuaalsele arengule, sotsiaalsele kaasatusele ning viimastel aastatel ka MI-le Lisaks sellele oman töökogemust sotsiaalpedagoogina hariduslike erivajadustega õpilaste koolis, Tartumaa alaealiste komisjoni liikmena, TÜ valikaine ühe läbiviijana, internetinõustajana seksuaaltervise vallas, samuti olen koordineerinud riiklikul tasemel noorsootöötajate täiendkoolitusi. Hetkel töötan arendusjuhina psüühikahäiretega õpilastele suunatud kooli. Töös on mind toetanud õpingud eripedagoogikas ja meditsiinis, kuid veelgi enam hindan erinevaid mitteformaalseid koolitusi (peamiselt noortevaldkonnas), mis on teinud minust just selle inimese, kes tänasel päeval olen.

Kuulumised organisatsioonidesse: EMITA (juhatuse liige), MTÜ Päikeseratas (juhatuse liige), Eesti Seksuaaltervise Liit
Pakutavad MI teenused: MI algtaseme koolitused
Tegutsemisalad: noored, haridus, erivajadused
Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel
Kontakt: siim@emita.ee, 56626723

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s
2016 1 päev. Agenda mapping and MI (mai; M. Bristow)
2015 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (I. Karton, T. Jürjen)
2014 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: kesktase (H.Väljaste, T.Jürjen)
2013 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: algtase (T.Jürjen)
2013 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: algtase (T.Jürjen)

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2016 EMITA suveseminar. MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi: „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. 12.-13. august 2016.
2016 EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja ning töötoa: „Motiveerivad vestlused“ läbiviija.
2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja ning töötoa: “Koolituse tõhususe hindamine“ läbiviija.

Läbiviidud MI koolitused

2016 Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm lastekaitsetöötajad. Maht 21 ak.h.
2016 Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm Tugila noorsootöötajad. Maht 21 ak.h.
2015 ja 2016 Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm Tugila noorsootöötajad. Maht 21 ak.h.
2015 Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus. Sihtrühm SA Archimedes Noorteagentuuri töötajad. Maht 16 ak.h.
2015 Motiveeriv intervjueerimine: tutvustus. Sihtrühm ESTL noortenõustajad. Maht 4 ak.h.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo